Reguły gry w golfa

Obszar kary (Penalty Area)

Obszar, z którego dozwolone jest uwolnienie, z jednym uderzeniem karnym, gdy spoczęła w nim piłka gracza. 

Obszar kary stanowi: 

  • Dowolny zbiornik wody na polu (niezależnie od tego czy jest oznakowany przez Komitet), w tym morze, jezioro, staw, rzeka, rów, powierzchniowy rów odwadniający lub inny otwarty ciek wodny (nawet gdy nie zawiera wody), i
  • Każda inna część pola, którą Komitet określił jako obszar kary

Obszar kary jest jednym z pięciu zdefiniowanych obszarów pola

Występują dwa różne typy obszarów kary, odróżniane kolorem użytym do ich oznaczenia: 

  • Żółte obszary kary (oznaczone żółtymi liniami lub żółtymi palikami) dają graczowi dwie opcje uwolnienia (reguły 17.1d(1) i (2)).
  • Czerwone obszary kary (oznaczone czerwonymi liniami lub czerwonymi palikami) dają graczowi dodatkową boczną opcję uwolnienia (reguła 17.1d(3)) oprócz dwóch opcji uwolnienia dostępnych przy żółtym obszarze kary

Jeżeli kolor obszaru kary nie jest oznaczony lub wskazany przez Komitet, to traktuje się go jako czerwony obszar kary

Granica obszaru kary rozciąga się w górę i w dół od poziomu ziemi. 

  • Oznacza to, że cała ziemia i wszystko inne (na przykład wszystkie naturalne lub sztuczne obiekty) wewnątrz granicy są częścią obszaru kary, zarówno na, jak i nad lub pod powierzchnią ziemi
  • Jeżeli obiekt znajduje się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz granicy (na przykład mostek ponad obszarem kary, lub drzewo ukorzenione wewnątrz granicy z gałęziami rosnącymi na zewnątrz tej granicy, jak i w sytuacji odwrotnej), to tylko część tego obiektu, która jest wewnątrz granicy jest częścią obszaru kary

Granica obszaru kary powinna być oznaczona przy pomocy palików lub linii. 

  • Paliki: Gdy obszar kary jest oznaczony palikami, to jego granicą jest linia pomiędzy zewnętrznymi punktami tych palików na poziomie gruntu a one znajdują się w obrębie obszaru kary.
  • Linie: Gdy obszar kary jest oznaczony przy pomocy linii namalowanej na ziemi, to granicę stanowi zewnętrzna krawędź tej linii, a linia znajduje się w obszarze kary.
  • Cechy fizyczne: Gdy obszar kary jest oznaczony przez cechy fizyczne (takie jak plaża lub pustynia lub mur oporowy), to Komitet powinien określić granicę tego obszaru kary

Kiedy granice obszaru kary wyznaczone są przez linie lub cechy fizyczne, paliki mogą być wykorzystane do pokazania lokalizacji obszaru kary, lecz nie mają innego znaczenia. 

Kiedy granice zbiornika wody nie są określone przez Komitet, to granice tego obszaru kary stanowią jego naturalne granice (takie jak miejsce, gdzie ziemia schodzi w dół tworząc zagłębienie, w którym może być woda). 

Jeżeli otwarty ciek wodny zazwyczaj nie zawiera wody (taki jak rów odwadniający lub teren spływu, który jest suchy z wyjątkiem pory deszczowej), Komitet może określić ten obszar jako część obszaru głównego (co oznacza, że nie jest on obszarem kary).