Reguły gry w golfa

Obszar uwolnienia (Relief Area)

Obszar, w którym gracz musi dropować piłkę, kiedy bierze uwolnienie zgodnie z regułą. Każde uwolnienie według reguły wymaga od gracza korzystania z określonego obszaru uwolnienia, którego rozmiar i położenie określają trzy elementy: 

  • Punkt odniesienia: Punkt, od którego mierzony jest rozmiar obszaru uwolnienia.
  • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Obszar uwolnienia to jedna lub dwie długości kija od punktu odniesienia, ale z pewnymi ograniczeniami:
  • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia: Położenie obszaru uwolnienia może być ograniczone przez jeden lub więcej warunków, na przykład:
    • Występuje tylko na określonych obszarach pola, takich jak obszar główny, ale nie w bunkrze ani nie w obszarze kary,
    • Jest nie bliżej dołka niż punkt odniesienia lub musi być poza obszarem kary lub poza bunkrem, od których uwolnienie było wzięte, lub
    • Jest tam, gdzie nie ma żadnego zakłócenia (zgodnie z definicją w odpowiedniej regule) od warunków, od których wzięto uwolnienie. 

Używając długości kija do wyznaczenia rozmiaru obszaru uwolnienia, gracz może odmierzać bezpośrednio przez rów, dół lub podobne utrudnienie, i bezpośrednio przez lub na obiekcie (na przykład drzewo, płot, mur, tunel, drenaż lub główka zraszacza), ale jest niedozwolone mierzenie po ziemi, która naturalnie opada lub się wznosi. 

Popatrz: Zob. Procedury Komitetu, rozdział _(Komitet może pozwolić lub zabronić graczom używanie strefy dropowania jako obszaru uwolnienia podczas brania uwolnienia).