Reguły gry w golfa

Odkładanie (Replace)

Umieszczenie piłki przez odłożenie i puszczenie jej, z zamiarem wprowadzenia do gry

Jeżeli gracz ustawi piłkę bez zamiaru wprowadzenia jej do gry, piłka nie będzie odłożona i nie będzie w grze (reguła 14.4).

Ilekroć reguła wymaga, aby piłka była odłożona, to ta reguła określa również miejsce, w które piłka musi być odłożona.