Reguły gry w golfa

Pole (Course)

Cały obszar gry pomiędzy wszystkimi granicami pola ustanowionymi przez Komitet. Granica rozciąga się zarówno w górę od gruntu jak i w dół poniżej gruntu. 

  • Wszystkie obszary wewnątrz granic pola są w jego granicach i stanowią część pola.
  • Wszystkie obszary na zewnątrz granic pola są na aucie i nie są częścią pola. 

Pole obejmuje pięć zdefiniowanych obszarów pola.