Reguły gry w golfa

Położenie piłki (Lie)

Miejsce, w którym piłka pozostaje w spoczynku oraz każdy rosnący lub przylegający obiekt naturalny, sztuczne utrudnienie nieruchome, integralna część pola lub obiekt wyznaczające granicę dotykające piłki lub będący tuż obok. Naturalne utrudnienia ruchome i sztuczne utrudnienia ruchome nie są częścią położenia piłki.