Reguły gry w golfa

Porada (Advice)

Każdy słowny komentarz lub działanie (takie jak pokazywanie kija użytego właśnie do wykonania uderzenia) mające na celu wpłynięcie na gracza w związku z wyborem kija, wykonanie uderzenia lub decydowaniem o rozgrywaniu dołka lub rundy.

Jednakże poradą nie jest informacja ogólnodostępna, taka jak lokalizacja przedmiotów oraz odległość od jednego punktu do drugiego lub Reguły.