Reguły gry w golfa

Przemieszczona piłka (Moved)

Kiedy leżąca piłka gracza opuściła pierwotne położenie i zatrzymała się w innym miejscu, przy czym było to widoczne gołym okiem (niezależnie od tego, czy ktoś to widział, czy nie). 

Dotyczy to przemieszczenia do góry, w dół lub w poziomie w dowolnym kierunku od swojego oryginalnego położenia. 

Jeżeli piłka tylko chwieje się (czasami nazywa się to oscylacją) i zatrzyma się lub wróci do pierwotnego położenia, piłka nie jest przemieszczona.