Reguły gry w golfa

Putting Green

Obszar na rozgrywanym dołku, który jest specjalnie przygotowany do puttowania lub Komitet wyznaczył go jako putting green (na przykład w sytuacji używania tymczasowego greenu). 

Putting green danegodołka obejmuje dołek, w którym gracz chce umieścić piłkę. 

Putting green jest jednym z pięciu zdefiniowanych obszarów pola. Putting greeny na wszystkich innych dołkach (oprócz aktualnie rozgrywanego dołka) są niewłaściwymi greenami i częścią głównego obszaru

Krawędź putting greenu jestokreślona przez widoczne miejsce, w którym zaczyna się specjalnie przygotowany obszar(gdzie trawa została wyraźnie przycięta w celu pokazania krawędzi), chyba że Komitet określi krawędź w inny sposób (np. za pomocą linii lub kropek). 

Jeżeli używa się podwójnego greenu dla dwóch różnych dołków: 

  • Cały przygotowany obszar zawierający oba dołki jest traktowany jako putting green podczas gry na każdym dołku.
  • Ale Komitet może określić granicę, która dzieli podwójny green na dwa różne putting greeny, tak że gdy gracz gra na jednym z dołków, to część podwójnego green drugiego dołka jest niewłaściwym green.