Reguły gry w golfa

Siły natury (Natural Forces)

Skutki działania natury takie jak wiatr, woda lub zdarzenie bez wyraźnej przyczyny z powodu działania grawitacji.