Reguły gry w golfa

Integralna część pola (Integral Object)

Sztuczny obiekt zdefiniowany przez Komitet jako element utrudnienia gry na polu, od którego nie przysługuje uwolnienie.

Integralna część pola traktowana jest jako nieruchoma (zob. reguła 8.1a). Ale gdy część integralnej części pola (takiego jak brama lub drzwi lub część kabla przyłączeniowego) spełnia definicję sztucznego utrudnienia ruchomego, to ta część uważana jest za sztuczne utrudnienie ruchome.

Integralne części pola nie są sztucznymi utrudnieniami ani obiektami wyznaczającymi granicę.