Reguły gry w golfa

Sztuczne utrudnienia nieruchome (Immovable Obstruction)

Dowolne sztuczne utrudnienie, które nie może być przesunięte bez nadmiernego wysiłku lub bez uszkodzenia sztucznego utrudnienia lub pola i które w inny sposób nie spełnia wymagań definicji sztucznego utrudnienia ruchomego

Komitet może zdefiniować każde sztuczne utrudnienie jako sztuczne utrudnienie nieruchome, nawet gdy spełnia ono wymagania definicji sztucznego utrudnienia ruchomego.