Reguły gry w golfa

Sztuczne utrudnienie ruchome (Movable Obstruction)

Sztuczne utrudnienie, które może być przesunięte z rozsądnym wysiłkiem i bez uszkodzenia sztucznego utrudnienia lub pola. 

Jeżeli część sztucznego utrudnienia nieruchomego lub integralnej części pola (takie jak brama lub drzwi lub kabel przyłączeniowy) spełnia te dwa standardy, ta część traktowana jest jako sztuczne utrudnienie ruchome

Jednakże nie ma to zastosowania, gdy ruchoma część sztucznego utrudnienia nieruchomego lub integralnej części pola nie powinna być przemieszczona (na przykład luźny kamień, który jest częścią kamiennej ściany). 

Komitet może zdefiniować sztuczne utrudnienie, nawet gdy jest ruchome, jako sztuczne utrudnienie nieruchome.