Reguły gry w golfa

Teren w naprawie (Ground Under Repair)

Każda część pola, którą Komitet określił jako teren w naprawie (przez oznakowanie lub w jakiś inny sposób). Każdy zdefiniowany teren w naprawie zawiera dwa elementy: 

Cały teren wewnątrz granicy zdefiniowanego obszaru, i 

Wszystkie krzaki, drzewa, trawa lub inne rosnące lub przylegające naturalne obiekty ukorzenione w zdefiniowanym obszarze, łącznie z każdą częścią tych obiektów, które rozciągają się w górę powyżej ziemi na zewnątrz granicy zdefiniowanego obszaru, ale nie te części (takie jak korzenie drzewa) które przylegają do lub są poniżej ziemi na zewnątrz granicy zdefiniowanego obszaru. 

Terenem w naprawie są także poniższe elementy, nawet gdy Komitet ich nie zdefiniował: 

 • Wszelkie dziury wykonane przez Komitet lub pracowników obsługi podczas:
  • Ustawiania pola (takie jak dziura, z której został usunięty palik lub dołek na podwójnym greenie wykorzystywany w czasie grania na drugim dołku), lub
  • Konserwowania pola (takie jak dziury powstałe po usunięci darni lub pniaka lub podczas układania rurociągów, ale nie dziury po aeracji). 
 • Ścięta trawa, liście i inny materiał ułożony w stos w celu późniejszego usunięcia. Jednakże:
  • Każdy materiał, który jest ułożony w stos w celu usunięcia jest także naturalnym utrudnieniem ruchomym, i
  • Każdy materiał pozostawiony na polu, którego nie zamierza się usunąć nie jest terenem w naprawie, chyba że Komitet tak to zdefiniuje. 
 • Każde siedlisko zwierząt (takie jak gniazdo ptaka), które jest na tyle blisko piłki gracza, że uderzenie lub ustawienie gracza może je uszkodzić, z wyjątkiem przypadku, gdy siedlisko zostało wykonane przez zwierzęta zdefiniowane jako naturalne utrudnienia ruchome (takie jak robaki lub owady). 

Granica terenu w naprawie powinna być zdefiniowana przy pomocy palików, linii lub cech fizycznych pola: 

 • Paliki: Gdy teren w naprawie jest oznaczony palikami, to jego granicą jest linia pomiędzy zewnętrznymi punktami tych palików na poziomie gruntu a one znajdują się w obrębie terenu w naprawie.
 • Linie: Gdy teren w naprawie jest oznaczony przy pomocy namalowanej linii na ziemi, to granicę stanowi zewnętrzna krawędź tej linii, a linia znajduje się w terenie w naprawie.
 • Cechy fizyczne: Gdy teren w naprawie definiują cechy fizyczne (takie jak klomb lub szkółka darniowa), to Komitet powinien określić granicę tego terenu w naprawie

Kiedy granicę terenu w naprawie definiują linie lub cechy fizyczne, paliki mogą być wykorzystane do pokazania lokalizacji terenu w naprawie, lecz nie mają innego znaczenia.