Reguły gry w golfa

Tymczasowa woda (Temporary Water)

Każde tymczasowe nagromadzenie wody na powierzchni gruntu (na przykład kałuże deszczowe lub irygacyjne lub woda wylana ze zbiornika wody), które nie jest w obszarze kary, i jest widoczne przed lub po ustawieniu się gracza (bez nadmiernego naciskania stopami).

Nie wystarczy, aby ziemia była jedynie mokra, błotnista lub grząska lub aby woda była chwilowo widoczna, gdy gracz stanie na gruncie; nagromadzona woda musi pozostać widoczna przed lub po przyjęciu ustawienia

Specjalne przypadki: 

  • Rosa i szronnie są tymczasową wodą.
  • Śnieg i naturalny lód (oprócz szronu), są albo naturalnym utrudnieniem ruchomym albo kiedy występują na ziemi, tymczasową wodą zależnie od wyboru gracza.
  • Sztuczny lód jest sztucznym utrudnieniem.