Reguły gry w golfa

Zaznaczanie (Mark)

Wskazanie miejsca, w którym piłka jest w spoczynku przez umieszczenie znacznika tuż za lub tuż obok piłki lub przyłożenie kija do ziemi tuż za lub tuż obok piłki. 

Ma to na celu wskazanie miejsca, w którym piłka musi zostać odłożona po jej podniesieniu.