Reguły gry w golfa

Zgubiona piłka (Lost)

Status piłki, która nie została znaleziona w ciągu trzech minut po tym jak gracz lub caddie (lub partner gracza lub caddie partnera) rozpoczną jej szukanie. 

Jeżeli szukanie się rozpocznie a potem nastąpi, z ważnego powodu, chwilowa przerwa (na przykład zawieszono grę lub gracz musi odejść na bok, aby umożliwić innemu graczowi uderzenie) lub kiedy gracz pomyłkowo identyfikował niewłaściwą piłkę

  • Czas liczony od przerwania do rozpoczęcia ponownego szukania nie liczy się, i
  • Całkowity dopuszczalny czas na szukanie wynosi trzy minuty, licząc razem czas do przerwania szukania i czas po rozpoczęciu ponownego szukania.