Reguły gry w golfa

Znacznik (Ball-Marker)

Dowolny sztuczny przedmiot używany do zaznaczenia położenia piłki, która będzie podniesiona, taki jak kołeczek tee, moneta, przedmiot wykonany jako znacznik lub inny mały przedmiot ze sprzętu

Kiedy reguła odnosi się do przesuniętego znacznika, to dotyczy to znacznika umieszczonego na polu zaznaczające miejsce, z którego została podniesiona piłka i jeszcze nie odłożona.