Reguły gry w golfa

Nienormalne warunki na polu

  • Uwolnienie w bunkrze 16.1c
  • Kiedy uwolnienie jest dopuszczalne 16.1a
  • Uwolnienie w obszarze głównym 16.1b
  • Obszar kary 16.1a
  • Piłka nieznaleziona 16.1e
  • Podnoszenie aby określić, że dopuszczalne jest uwolnienie 16.4
  • Uwolnienie na putting greenie 16.1d
  • Strefa zabronionej gry 16.1f
  • Teren w naprawie 16.1
  • Uderzenie wyraźnie nieracjonalne 16.1a