Reguły gry w golfa

Kije

  • Dodawanie lub wymienianie kijów 4.1b 
  • Zmiana charakterystyki działania 4.1a 
  • Kije dopuszczone 4.1a 
  • Limit 14 kijów 4.1b 
  • Kije wspólne 4.1b; 23.7 
  • Wykluczenie kijów z gry 4.1c 
  • Użycie lub naprawa kija uszkodzonego podczas rundy 4.1a