Reguły gry w golfa

Poprawianie warunków

  • Działania które są dozwolone 8.1b 
  • Działania które nie są dozwolone 8.1a 
  • Warunki wpływające na uderzenie 8.1 
  • Przywrócenie poprawionych warunków 8.1c