Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów powstało w maju 2004 roku. Zrzesza osoby zawodowo zajmują się intensywnie użytkowanymi trawnikami, ze szczególnym uwzględnieniem pól golfowych. Stowarzyszenie działa w zakresie organizacji różnorodnych imprez golfowych i zawodowych. Dzięki posiadanej osobowości prawnej współpracuje z najważniejszymi organizacjami o podobnym charakterze z całego świata, a w szczególności z Golf Course Superintendents Association of America.

Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów stawia przed sobą następujące cele:
– integracja środowiska greenkeeperów i superintendentów,
– ułatwienie dostępu do najnowszej wiedzy światowej,
– ułatwienie wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy polskimi greenkeeperami,
– organizacja konferencji i szkoleń tematycznych,
– stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– włączenie się w międzynarodowe organizacje zrzeszające greenkeeperów FEGGA,
– stworzenie możliwości edukacji z ukierunkowaniem na greenkeeping,
– zapoczątkowanie badań naukowych z uwzględnieniem polskiej specyfiki IHAR Radzików,
– współpracę z Polskim Związkiem Golfa, PGA Polska i innymi organizacjami w zakresie promocji golfa, jako czynnej formy wypoczynku.

W listopadzie 2011 r. Polskie Stowarzyszenie Greenkeeperów zostało członkiem wspierającym Polskiego Związku Golfa.

Informacje

Dane kontaktowe:13-100 Nidzica; ul. Kopernika 3/8
Tel.+48 661-296-796
Strona internetowa:www.golfpsg.org/
E-mail:psg.prezes@gmail.com

Galeria

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG