Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komitet (Reguła 33)

33-1. Regulamin; odstąpienie od Reguł

Komitet musi ustalić Regulamin, zgodnie z którym rozgrywka będzie przeprowadzona. Komitet nie ma prawa odstępować od „Reguł gry w golfa”. Niektóre Reguły dotyczące match play i stroke play tak bardzo różnią się od siebie, że łączenie tych dwóch systemów gry nie jest praktyczne ani dozwolone. Rezultaty meczów i wyniki uzyskane w trakcie rozgrywania połączonych formatów gry nie będą akceptowane i w formacie stroke play zawodnicy są zdyskwalifikowani. W stroke play Komitet może ograniczyć obowiązki sędziego.

33-2. Pole golfowe

a. Określenie pola i jego granic
Komitet musi dokładnie określić:
(i) pole golfowe i jego granice,
(ii) granice przeszkód wodnych i bocznych przeszkód wodnych,
(iii) teren w naprawie,
(iv) sztuczne przeszkody i elementy będące integralną części ą pola golfowego.

b. Nowe dołki
Nowe dołki powinny być wycinane w dniu, w którym rozpoczyna się rozgrywka stroke play oraz w takich innych terminach, jakie Komitet uzna za odpowiednie pod warunkiem, że wszyscy zawodnicy będą grali do dołków wyciętych w pozycjach jednakowych dla wszystkich zawodników podczas jednej rundy.

Wyjątek: Gdy nie jest możliwe naprawienie uszkodzonego dołka tak, by był zgodny z definicją, Komitet może zdecydować o wycięciu nowego dołka w podobnym miejscu, jak najbliżej poprzedniego.

Uwaga: Gdy jedna runda zawodów trwa dłużej niż jeden dzień,
Komitet ma prawo ustalić w Regulaminie zawodów (Reguła 33-1), że dołki i obszary tee (miejsca startu) mogą być każdego dnia ustawione w innym miejscu pod warunkiem, że w danym dniu rozgrywki wszyscy zawodnicy grają z dołkami i obszarami tee ustawionymi w tym samym miejscu.

c. Pole treningowe
Tam, gdzie nie ma pola treningowego poza polem golfowym, na którym prowadzona jest rozgrywka, Komitet powinien określić teren, na którym gracze mogą trenować każdego dnia zawodów, jeżeli jest to praktyczne. W każdym dniu zawodów stroke play Komitet nie powinien w zasadzie pozwalać na trening na putting greenie lub w jego kierunku oraz z hazardu na polu golfowym, na którym prowadzona jest rozgrywka.

d. Pole nienadające się do gry Jeżeli Komitet lub jego uprawniony przedstawiciel stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole golfowe nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające prawidłową grę, może w match play lub stroke play zarządzić czasowe zawieszenie gry lub w stroke play unieważnić grę i wszystkie wyniki z danej rundy. Gdy runda zostaje unieważniona, wszystkie kary otrzymane podczas tej rundy są unieważnione.
(Procedura podczas zawieszania i wznowienia gry – patrz Reguła 6-8)

33-3. Czas rozpoczęcia gry i grupy

Komitet musi ustalić czasy rozpoczęcia gry oraz w stroke play ustalić grupy, w których muszą grać zawodnicy. Gdy rozgrywki match play wydłużają się w czasie ponad limit, Komitet ustala terminy, w których
każda runda musi być rozegrana. Jeżeli gracze sami ustalają daty swoich meczów w określonych przez Komitet terminach, Komitet powinien ogłosić, że mecz musi zostać rozegrany o określonej porze ostatniego dnia terminu, chyba że gracze ustalą termin wcześniejszy.

33-4. Tabela uderzeń handicapowych

Komitet musi opublikować tabelę określającą kolejność dołków, na których mogą być otrzymywane lub oddawane uderzenia wynikające z handicapu.

33-5. Karta wyników

W stroke play Komitet musi wydać każdemu zawodnikowi kartę wyników (score card) zawierającą datę, imię i nazwisko gracza lub w four some oraz w four-ball stroke play – imiona i nazwiska zawodników.
W stroke play Komitet jest odpowiedzialny za podsumowanie wyników i zastosowanie handicapu zapisanego na karcie wyników. W four-ball stroke play Komitet jest odpowiedzialny za rejestrację wyniku better-ball dla każdego dołka, za zastosowanie handicapów zapisanych na karcie wyników oraz za podsumowanie wyników better-ball. W rozgrywkach bogey, par i stableford Komitet jest odpowiedzialny za zastosowanie handicapu zapisanego na karcie wyników i określenie wyniku na każdym dołku oraz wyniku końcowego lub całkowitej liczby punktów.

Uwaga: Komitet może wymagać, aby każdy zawodnik na swojej karcie wyników wpisał datę i swoje nazwisko.

33-6. Decyzja w przypadku remisu.

Komitet musi określić sposób, dzień i czas na rozstrzygnięcie remisu meczu w match play i w rozgrywce stroke play niezależnie od tego, czy prowadzona jest rozgrywka brutto, czy też z uwzględnieniem handicapu.
Remis w meczu match play nie może być rozstrzygany w systemie stroke play. Remis w stroke play nie może być rozstrzygany w systemie match play.

33-7. Kara dyskwalifikacji; decyzja Komitetu

Kary dyskwalifikacji można w szczególnych, indywidualnych przypadkach zaniechać, zmodyfikować lub nałożyć, o ile Komitet uzna taką decyzję za konieczną. żadnej kary mniejszej niż dyskwalifikacja nie można zaniechać ani zmodyfikować. Jeżeli Komitet uzna, że gracz winien jest rażącego złamania etykiety, to może nałożyć karę dyskwalifikacji w ramach niniejszej Reguły.

33-8. Reguły lokalne

a. Polityka
Komitet może utworzyć i wydać Reguły lokalne dotyczące wyjątkowych warunków, jeżeli są one w zgodzie z polityką określoną w Załączniku I.

b. Odstępowanie od Reguły lub jej modyfikowanie
„Reguły Gry w Golfa” nie mogą być anulowane Regułą lokalną. Jednakże, jeśli Komitet uzna, że lokalne, nienormalne warunki przeszkadzają we właściwej grze do tego stopnia, że konieczne staje się stworzenie Reguły lokalnej modyfikującej „Reguły Gry w Golfa”, wówczas Reguła lokalna zmieniająca „Reguły Gry w Golfa” musi być autoryzowana przez R&A.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG