Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Krótki poradnik Reguł Gry w Golfa

Golf jest samoregulującą się grą. Każdy gracz powinien dobrze znać podstawowe Reguły zawarte w niniejszym poradniku. Jednak nie zastępuje on książeczki Reguły Gry w Golfa, która powinna być konsultowana w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. W celu uzyskania szerszej informacji na tematy poruszone w tym poradniku, należy odnieść się do odpowiedniej Reguły.

Główne założenia

Przed każdą grą:
* Przeczytaj Reguły lokalne zawarte na karcie wyników lub na tablicy informacyjnej.
* Oznacz swoją piłkę. Wielu graczy gra takim samym rodzajem piłek i Jeśli nie rozpoznasz swojej piłki, zostanie ona uznana za zgubioną. (Reguła 12-2 i 27-1)
* Policz swoje kije. Wolno ci mieć maksymalnie 14 kijów. (Reguła 4-4)

Podczas Gry:
* Nie pytaj o poradę nikogo oprócz swojego partnera (tj. gracza, który jest twoją stroną) lub waszych caddich. Nie udzielaj porady nikomu oprócz swojego partnera. Możesz pytać o zagadnienia dotyczące Reguł, odległości lub położenia hazardów, flagi itp. (Reguła 8-1)
* Nie wykonuj próbnych uderzeń podczas rozgrywania dołka. (Reguła 7-2)
Po skończonej grze:
* W match play, upewnij się, że wynik meczu został podany Komitetowi.
* W stroke play, upewnij się, że twoja karta wyników została wypełniona poprawnie i oddana Komitetowi tak szybko, jak to było możliwe. (Reguła 6-6)

REGUŁY GRY

Uderzenie z tee (Reguła 11)

Możesz wykonać swoje pierwsze uderzenie z miejsca położonego do dwóch długości kija do tyłu od linii pomiędzy znacznikami tee. Jeżeli wykonasz swoje uderzenie spoza tego obszaru, w match play nie otrzymujesz kary, ale twój przeciwnik może nakazać ci powtórzenie uderzenia. W stroke play otrzymasz dwa uderzenia karne i musisz naprawić swój błąd, zagrywając z prawidłowego miejsca.

Zagrywanie piłki (Reguła 12,13,14 i 15)

Jeżeli wydaje ci się, że to twoja piłka, ale nie widzisz swojego oznaczenia, za zezwoleniem swojego markera lub przeciwnika możesz zaznaczyć miejsce i podnieść piłkę w celu identyfikacji. (Reguła 12-2)

Graj piłkę tak jak leży. Nie poprawiaj położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia się lub zamachu, ani swojej linii gry, poprzez: przesuwanie, zginanie lub łamanie wszystkiego co jest przytwierdzone lub rośnie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przyjmujesz normalne ustawienie się lub wykonujesz zamach. Nie poprawiaj
położenia piłki poprzez wgniatanie czegokolwiek. (Reguła 13-2)

Jeżeli twoja piłka znajduje się w bunkrze lub przeszkodzie wodnej, nie dotykaj gruntu w żadnym z hazardów ani wody w przeszkodzie wodnej, ręką lub kijem golfowym, zanim wykonasz ruch kijem w dół podczas uderzenia. Nie ruszaj naturalnych utrudnień ruchomych. (Reguła 13-4)

Musisz wykonać zamach kijem i starać się uderzyć piłkę. Niedopuszczalne jest popychanie, podbieranie lub ciągnięcie piłki. (Reguła 14-1)

Jeżeli zagrasz niewłaściwą piłką w match play, utracisz dołek; w stroke play otrzymasz dwa uderzenia karne i musisz naprawić błąd zagrywając właściwą piłkę. (Reguła 15-3)

Na Putting Greenie (Reguła 16 i 17)

Możesz zaznaczyć, podnieść i wyczyścić swoją piłkę, gdy znajduje się ona na putting greenie; zawsze odłóż ją dokładnie na to samo miejsce. (Reguła 16-1b)

Możesz naprawić zagłębienia po piłkach lub ślady po starych dołkach, ale nie inne uszkodzenia takie jak ślady po butach (spike marks). (Reguła 16-1c)

Podczas wykonywania uderzenia musisz się upewnić, że flaga jest wyciągnięta albo przytrzymywana. Flaga może być również wyciągnięta lub przytrzymywana, gdy piłka znajduje się poza putting greenem. (Reguła 17)

Piłka w spoczynku przemieszczona (Reguła 18)

W zasadzie, kiedy piłka jest w grze, jeżeli przypadkowo spowodujesz przemieszczenie piłki, podniesiesz ją, gdy nie jest to dozwolone lub gdy piłka przemieści się podczas adresowania, dodaj sobie jedno uderzenie karne i odłóż piłkę na miejsce. Jednak zwróć uwagę na wyjątki w Regule 18-2a. (Reguła 18-2)

Jeżeli ktoś inny przemieści twoją piłkę, gdy była ona w spoczynku lub została ona przemieszczona przez inną piłkę, odłóż ją na miejsce bez kary dla siebie.

Piłka będąca w ruchu odbita lub zatrzymana (Reguła 19)

Jeżeli uderzysz piłkę i zostanie ona odbita lub zatrzymana przez ciebie, twojego partnera, caddiego lub twój sprzęt, dodaj sobie jedno uderzenie karne i graj piłkę tak jak leży. (Reguła 19-2)

Jeżeli uderzysz piłkę i zostanie ona odbita lub zatrzymana przez inną piłkę będącą w spoczynku, nie ma kary, a piłka jest zagrywana tak jak leży, z wyjątkiem stroke play, gdzie otrzymujesz dwa uderzenia karne, jeżeli obie piłki znajdowały się na putting greenie zanim wykonałeś uderzenie. (Reguła 19-5a)

Podnoszenie, upuszczanie i odkładanie piłki (Reguła 20)

Przed podniesieniem piłki, która musi być odłożona (np. kiedy piłka zostaje podniesiona na putting greenie w celu oczyszczenia), pozycja jej musi być zaznaczona. (Reguła 20-1)

Kiedy piłka zostaje podnoszona, aby upuścić ją lub odłożyć w innym miejscu (np. upuszczanie w odległości dwóch długości kija zgodnie z Regułą „piłka nie do zagrania”) zaznaczenie pozycji piłki nie jest obowiązkiem, lecz jest zalecane. Podczas upuszczania piłki stań wyprostowany, trzymaj piłkę na odległość wyciągniętego ramienia na wysokości barku i upuść ją. Upuszczona piłka musi zostać upuszczona ponownie, jeżeli wtoczy się na pozycję, w której istnieją utrudnienia spowodowane warunkami, w związku z którymi stosowana była ulga (np. utrudnienia nieruchome), jeżeli pozostanie w spoczynku w odległości większej niż dwie długości kija od miejsca upuszczenia lub jeżeli pozostanie w spoczynku bliżej dołka niż jej oryginalne położenie, najbliższy punkt uwolnienia, lub punkt w którym oryginalna piłka po raz ostatni przecięła granicę przeszkody wodnej. W sumie jest dziewięć sytuacji, w których upuszczona piłka musi zostać upuszczona ponownie i są one opisane w Regule 20-2c.

Jeżeli piłka upuszczona ponownie wtoczy się na jedną z pozycji wymienionych w Regule 20-2c, odłóż piłkę w miejsce, w którym pierwszy raz dotknęła pola golfowego przy powtórnym upuszczeniu. (Reguła 20-2c)

Piłka pomagająca lub przeszkadzająca w grze (Reguła 22)

Możesz podnieść swoją piłkę lub poprosić o podniesienie innej piłki, jeżeli uznasz, że ta piłka mogłaby pomóc w grze innemu graczowi. Możesz poprosić o podniesienie jakiejkolwiek innej piłki, jeżeli może ona przeszkodzić w twojej grze. Piłka, która została podniesiona z powyższych powodów nie może być oczyszczona, chyba że została podniesiona z putting greenu.

Naturalne Utrudnienia (Reguła 23)

Możesz przesunąć utrudnienia ruchome (np. nieprzytwierdzone rzeczy takie jak: kamienie, liście i patyki) z wyjątkiem, kiedy naturalne utrudnienie i twoja piłka znajdują się w tym samym hazardzie. Jeżeli wyciągniesz naturalne utrudnienie a to spowoduje, że twoja piłka przemieści się, piłka musi zostać odłożona na miejsce, a ty (z wyjątkiem, kiedy twoja piłka znajdowała się na putting greennie) otrzymujesz jedno uderzenie karne. (Reguła 23-1)

Sztuczne Utrudnienia Ruchome (Reguła 24-1)

Bez kary można usunąć obojętnie gdzie znajdujące się sztuczne utrudnienia ruchome (np. grabie, puszki itp.). Jeżeli podczas usuwania piłka przemieści się, musi ona być odłożona na miejsce bez kary. Jeżeli piłka znajduje się na sztucznym utrudnieniu ruchomym, może być podniesiona, utrudnienie nieruchome usunięte a piłka upuszczona bez kary w punkcie bezpośrednio pod miejscem, w którym znajdowała się na sztucznym utrudnieniu ruchomym. Wyjątkiem jest putting green, gdzie piłka jest odkładana w tym punkcie.

Sztuczne Utrudnienia Nieruchome i Nienormalne Warunki Ziemne (Reguła 24-2 i 25-1)

Sztucznym utrudnieniem nieruchomym jest każda sztuczna rzecz taka jak: budynek lub utwardzona droga (sprawdź Regułę lokalną co do statusu dróg i ścieżek). Nienormalne warunki ziemne to albo przypadkowa woda, teren w naprawie, albo nora, kopiec lub korytarz zrobiony przez zwierzę ryjące, gada lub ptaka. Poza przypadkiem, kiedy piłka leży w przeszkodzie wodnej, gracz może skorzystać z uwolnienia bez kary od sztucznego utrudnienia nieruchomego lub od nienormalnych warunków ziemnych, gdy te fizycznie przeszkadzają w: położeniu piłki, ustawieniu się lub w zamierzonym zamachu gracza. Możesz podnieść piłkę i upuścić ją w odległości jednego kija od „najbliższego punktu uwolnienia” (patrz Definicje „Najbliższy Punkt Uwolnienia”), lecz nie bliżej dołka niż najbliższy punkt uwolnienia (patrz diagram poniżej).

Jeżeli piłka znajduje się na putting green, jest ona odłożona w najbliższym punkcie uwolnienia. Nie ma uwolnienia w przypadku przeszkadzania w linii gry, z wyjątkiem kiedy piłka i powyższe warunki znajdują się na putting greenie. Jako dodatkowa opcja, w przypadku gdy piłka znajduje się w bunkrze, możesz uzyskać uwolnienie od warunków, upuszczając piłkę z karą jednego uderzenia do tyłu poza bunkier.

Poniższy diagram ilustruje wyrażenie „najbliższy punkt uwolnienia” w Regułach 24-2 i 25-1 w przypadku gracza praworęcznego.

 /></a></p>
<p>B1 = położenie piłki na drodze, w terenie w naprawie (GUR), itp.<br />
P1 = najbliższy punkt uwolnienia;<br />
P1-A-A = przyciemniony obszar, w którym piłka może być upuszczona;<br />
Promień odległości jednego kija od P1 jest odmierzany jakimkolwiek kijem.<br />
B2 = położenie piłki na drodze, w terenie w naprawie (GUR), itp. ustawienie się wymagane do zagrania z P2 kijem, którego gracz użyłby w normalnych warunkach do wykonania tego uderzenia.<br />
P2 = najbliższy punkt uwolnienia;<br />
P2-C-C = przyciemniony obszar, w którym piłka może być upuszczona. Promień odległości jednego kija od P2 jest odmierzany jakimkolwiek kijem.</p>
<p><strong>Przeszkoda Wodna (Reguła 26)</strong></p>
<p>Jeżeli piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej (żółte paliki i/lub linie) możesz zagrać piłkę tak jak leży lub z jednym punktem karnym;<br />
– zagrać piłkę z miejsca, z którego uderzyłeś do przeszkody wodnej lub<br />
– upuścić piłkę z tyłu za przeszkodą wodną, utrzymując linię prostą pomiędzy dołkiem, punktem, w którym piłka ostatnio przecięła granicę przeszkody wodnej, a miejscem, w którym jest upuszczana piłka.</p>
<p>Jeżeli twoja piłka znajduje się w bocznej przeszkodzie wodnej (czerwone paliki i/lub linie) dodatkowo do opcji dla piłki znajdującej się w przeszkodzie wodnej (patrz wyżej), możesz z karą jednego uderzenia upuścić piłkę w odległości dwóch długości kija, lecz nie bliżej dołka niż:<br />
– znajduje się punkt, w którym piłka ostatnio przecięła granicę przeszkody,<br />
– znajduje się punkt na przeciwległym brzegu przeszkody w tej samej odległości od dołka co punkt, w którym piłka ostatnio przecięła granicę przeszkody.</p>
<p><strong>Piłka Zgubiona lub Poza Granicami Pola (Reguła 27)</strong></p>
<p>Przeczytaj Reguły Lokalne znajdujące się na karcie wyników w celu sprawdzenia, jak oznaczone są granice pola. Jeżeli twoja piłka została zgubiona poza przeszkodą wodną lub znajduje się poza granicami pola, musisz zagrać następną piłkę z karą jednego uderzenia z miejsca, z którego ostatnio była zagrana (kara uderzenia i odległości ). Możesz szukać piłki nie dłużej niż 5 minut. Po tym czasie, piłka która nie została znaleziona lub zidentyfikowana, uznana zostaje za piłkę zgubioną. Jeżeli po uderzeniu uważasz, że twoja piłka może być zgubiona poza przeszkodą wodną lub może znajdować się poza granicami pola, powinieneś zagrać piłkę tymczasową. Musisz ogłosić, że jest to piłka tymczasowa i zagrać ją, zanim pójdziesz szukać oryginalnej piłki. Jeżeli okaże się, że oryginalna piłka faktycznie została zgubiona (poza przeszkodą wodną) lub znajduje się poza granicami pola, musisz kontynuować grę piłką tymczasową z karą jednego uderzenia.</p>
<p>Jeżeli oryginalna piłka została znaleziona w granicach pola, musisz nią kontynuować grę i zaprzestać gry piłką tymczasową.</p>
<p><strong>Piłka Nie Do Zagrania (Reguła 28)</strong></p>
<p>Reguła ta nie dotyczy piłki znajdującej się w przeszkodzie wodnej i jeżeli chcesz uzyskać uwolnienie, musisz postępować zgodnie z Regułą dotyczącą przeszkody wodnej. W każdym innym miejscu na polu, jeżeli uważasz, że twoja piłka jest nie do zagrania, z karą jednego uderzenia możesz:</p>
<p>– zagrać piłkę z miejsca, z którego wykonywałeś ostatnie uderzenie;</p>
<p>– upuścić piłkę w dowolnej odległości za punktem, w którym leży piłka, nie bliżej dołka, utrzymując linię prostą pomiędzy dołkiem, punktem, w którym leży piłka, a miejscem, w którym jest ona upuszczana;</p>
<p>– upuścić piłkę w odległości dwóch długości kija od miejsca, w którym leży piłka, lecz nie bliżej dołka.<br />
Jeżeli twoja piłka znajduje się w bunkrze, możesz postąpić jak wyżej, z tym że jeżeli upuszczasz do tyłu w linii lub na dwie długości kija, musisz upuścić piłkę w bunkrze.</p>
<p><strong>Etykieta</strong></p>
<p>Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, powinieneś przeczytać także rozdział dotyczący Etykiety – nie ma tam Reguł jako takich, ale praktyczne porady, jak poruszać się po polu golfowym bezpiecznie, w tempie i w zgodzie z innymi użytkownikami albo golfistami, oraz jak dbać o pole golfowe.</p>
          
          <div class=

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG