Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Informacje o rankingu

 1. O rankingu PZG
 2. Ranking Amatorski
 3. Ranking Sportowy
 4. Ranking Juniorski

O Rankingu PZG

Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających aktualną kartę handicapową PZG. 

Ranking PZG prowadzony jest w trzech głównych kategoriach:

 1. Ranking Sportowy – formuła rankingowa adresowana do graczy o aspiracjach sportowych, której celem jest wyłonienie najlepszych graczy amatorów.
 2. Ranking Amatorski – formuła rankingowa adresowana do wszystkich graczy, której celem jest popularyzacja współzawodnictwa sportowego.
 3. Ranking Juniorski – formuła rankingowa adresowana do zawodników poniżej 18 roku życia – indywidualna i drużynowa. 

Ranking Amatorski

Ranking Amatorski jest prowadzony na podstawie wyników stableford netto (w 7 kategoriach HCP), uzyskiwanych w turniejach liczących powyżej 10 uczestników. W zależności od grupy HCP, pod uwagę brana jest różna liczba wyników (5, 4 lub 3). Każdy wynik zostaje pomnożony przez odpowiedni współczynnik:

Grupa HCPKategorie HCPLiczba uwzględnionych wynikówWspółczynnik
10 - 9.051
28.1 - 11.050,98
311.1 - 14.050,96
414.1 - 17.050,93
517.1 - 20.050,90
620.1 - 23.040,86
723.1 - 32.030,82
832.1 - 36.0-0,77
937 - 54-0,72

Ponadto, pod koniec każdego miesiąca (w okresie czerwiec-październik) będzie przyznawany tytuł Golfisty Miesiąca w każdej kategorii HCP, a na stronie pzgolf.pl pojawi się krótka informacja o zwycięzcach.

Ranking Sportowy

Ranking Sportowy ma charakter ciągły – jest prowadzony przez okres 104 tygodni (2 lat). Przez pierwszy rok suma uzyskanych przez zawodnika wyników pozostaje bez zmian. Po upływie 52 tygodni (1 roku) punkty zdobyte w poszczególnych turniejach ulegają stopniowemu zmniejszeniu – o 2% tygodniowo od całkowitej liczby punktów (tzw. „starzenie się punktów”).

 • Do rankingu branych jest pod uwagę 8 najlepszych wyników zawodnika uzyskanych w ostatnich 104 tygodniach (2 latach).
 • Kategoria rankingowa obliczana jest automatycznie, osobno dla kobiet i mężczyzn – na podstawie 50 najlepszych wyników stableford brutto, pomnożonych przez dwa współczynniki:
  • Współczynnik długości turnieju;
  • Współczynnik trudności pola.
 • Zawodnicy otrzymują punkty rankingowe na podstawie zajętego miejsca w końcowej klasyfikacji turnieju – wg formatu stroke play brutto. Klasyfikacja końcowa obejmuje wszystkich zawodników biorących udział w turnieju (również profesjonalistów, juniorów i zawodników z innych federacji, przy czym nie są oni uwzględniani w Rankingu Sportowym). Punkty rankingowe za turniej są przyznawane zawodnikom na podstawie Tabeli Punktacji (dostępnej: TUTAJ).

 

Kategorie Rankingu Sportowego

W Rankingu Sportowym kategoria rankingowa turnieju jest obliczana automatycznie po jego zakończeniu. Kategoria rankingowa jest obliczana osobno dla mężczyzn i kobiet, na podstawie 50 najlepszych wyników stableford brutto pomnożonych przez następujące współczynniki:

 • Współczynnik długości turnieju – pierwsza runda uzyskuje 100% punktów, 2 runda uzyskuje 20%, 3 runda uzyskuje 10%).
 • Współczynnik trudności pola – jest obliczany dla tee ustawionych jako główne w turnieju (dla amatorów) według wzoru:

Współczynnik trudności = 1 + (HP0 + HP18 – 18) / 72
*HP0 – Handicap pola dla gracza z handicapem
*HP18 – Handicap pola dla gracza z handicapem 18

Do obliczania kategorii rankingowej uwzględniane są punkty rankingowe uzyskane przez wszystkich zawodników uczestniczących w turnieju (w tym profesjonalistów oraz zawodników z innych federacji). W celu uwzględnienia turnieju w Rankingu Sportowym konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Założenie turnieju w systemie informatycznym Eagle i zgłoszenie turnieju do rankingu w momencie zakładania turnieju.
 2. Rozegranie turnieju zgodnie z Regułami Gry w Golfa oraz zaliczenie go do celów handicapowych.
 3. Rozegranie turnieju w okresie od 1 stycznia 2020 roku pod nadzorem sędziego posiadającego aktualną licencję PZG.
 4. Rozegranie turnieju na polu skalibrowanym zgodnie ze standardami USGA.
 5. Liczba zawodników w turnieju nie może być mniejsza niż 15.

Turnieje otrzymują kategorie rankingowe według następujących progów punktowych:

 • Kobiety (turnieje, w których udział biorą wyłącznie kobiety):

KategoriaPunkty (stableford brutto)
Premium1200 -
Super800- 1199
I350 - 799
II250 - 349
III200 - 249
IV100 - 199
V0 - 99

 • Mężczyźni:
KategoriaPunkty (stableford brutto)
Premium1800 -
Super1400 - 1799
I1200 - 1399
II1000 - 1199
III800 - 999
IV600 - 799
V0 - 599

Każdy turniej spełniający warunki turnieju rankingowego otrzymuje minimum kategorię V. Lista turniejów rankingowych wraz z przyznanymi kategoriami dostępna jest TUTAJ.

Ranking Juniorski

Ranking Juniorski adresowany jest do zawodników posiadających aktualną licencję PZG (karta HCP), którzy występują w kategoriach wiekowych poniżej 18 roku życia. Ranking prowadzony jest przez okres jednego sezonu juniorskiego, który trwa od 1 stycznia do turnieju Audi Junior Tour Masters. Wyniki z turniejów są przeliczane do rankingu raz dziennie.

Ranking Juniorski jest prowadzony indywidualnie dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz drużynowo w ramach rywalizacji klubów (sekcji) juniorskich.

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG