Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Order of Merit

Kategorie

ZASADY PROWADZENIA RANKINGU KADRY NARODOWEJ (ORDER OF MERIT)

Ranking Kadry Narodowej (Order of Merit) prowadzony jest w oparciu o następujące zasady:

1) Rankingiem objęci są zawodnicy posiadających polskie obywatelstwo oraz kartę HCP wydaną przez PZG. 

2) Do rankingu zalicza się średnią wyników zawodnika z 18-dołkowych rund turniejowych (rund kwalifikacyjnych) uzyskiwanych we współzawodnictwie sportowym z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych w ramach:

  • Turniejów objętych rankingiem WAGR;
  • Turniejów rangi mistrzostw Polski;
  • Turniejów rangi mistrzostw regionów;
  • Turniejów z cyklu Junior Tour;
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
  • Innych turniejów wskazanych przez trenera kadry narodowej.

3) W rankingu pod uwagę brane są wyniki 25 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w danej kategorii wiekowej, którzy rozegrali minimum 5 rund kwalifikacyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

4) Do kadry A i B w ramach rankingu kwalifikowani są zawodnicy, którzy są członkami kadry narodowej oraz rozegrali minimum 10 rund kwalifikacyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w ramach określonego limitu miejsc, zgodnie z tabelą poniżej.

Kategoria Kadra A Kadra B
Seniorzy 6 4
Juniorzy 6 4
Juniorzy młodsi 6 4
Seniorki oraz juniorki 6 4
Juniorki młodsze 6 4

5) Wyniki kwalifikacyjne do rankingu oblicza się na podstawie wzoru: wynik stroke play brutto – (course rating pola (CR) + PAR pola + CBA).

6) Najwyższe wyniki zawodnika podlegają odrzuceniu zgodnie ze schematem wynikającym z tabel poniżej:

Seniorzy/juniorzy
Liczba rozegranych rund20-2930-3940-4950-5960-69
Liczba odrzuconych rund23456
Juniorzy Młodsi
Liczba rozegranych rund15-1920-2425-2930-3435-39
Liczba odrzuconych rund34567

7) Aktualne wyniki rankingu publikowane są w serwisie internetowym PZG.

8) Zawodnicy powołani do kadry narodowej są zobowiązani do bieżącej aktualizacji swoich wyników poprzez Konto Golfisty w serwisie PZG w terminie 48 godzin od zakończenia turnieju rozgrywanego poza granicami Polski. (instrukcja dot. procedury dodawania wyników: TUTAJ).

9) W przypadku gdy zawodnik wycofa się z udziału w turnieju przed jego zakończeniem (bez uzasadnionych i obiektywnych przyczyn) lub nie zgłosi uzyskanego wyniku do rankingu, zostanie wobec niego zastosowana sankcja w postaci wyniku 100 uderzeń w ramach każdej nieukończonej lub niezgłoszonej rundy turniejowej do rankingu.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG