Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

System handicapowy

System handicapowy umożliwia amatorską rywalizację graczy o różnych poziomach umiejętności, wyrównując ich szanse na zwycięstwo. Każdy zarejestrowany golfista posiada Handicap, który liczbowo odzwierciedla jego aktualne umiejętności i możliwości.

W latach 2020 – 2021 na całym świecie wdrożono jednolity, ogólnoświatowy system handicapowy zdefiniowany jako World Handicap System (WHS). Zastąpił on stosowany do tej pory w Europie System Handicapowy EGA. Polski Związek Golfa wdrożył system WHS w lutym 2020 roku i aktualnie jest on jedynym obowiązującym systemem handicapowym na terenie Polski. Handicap graczy jest dokumentowany Kartą Handicapową i może być używany na całym świecie.

Więcej informacji o Karcie Handicapowej jest dostępne tu: Karta HCP PZG

System WHS został szczegółowo opisany w dokumencie pod nazwą Reguły Handicapowe. Zostały one przetłumaczone na język polski i wydane w formie drukowanej. Są też dostępne do pobrania: Reguły Handicapowe.

Reguły Handicapowe opisują bardzo szczegółowo zadania i obowiązki wszystkich uczestników, mających wpływ na prowadzenie handicapu tzn. golfistów, pól golfowych, klubowych Komisji Handicapowych i Polskiego Związku Golfa. Dokładnie też precyzują, które wyniki rund mogą być brane do celów handicapowych. Patrząc na system handicapowy od strony graczy nowe zasady wprowadzają właściwie tylko jedną dużą zmianę w stosunku do systemu stosowanego poprzednio: do obliczania handicapu służą wszystkie rozegrane rundy, zarówno turniejowe, jak i pozaturniejowe, a obowiązkiem gracza jest zgłaszanie wyników wszystkich rund spełniających podstawowe wymogi określone w Regułach Handicapowych.

Prawa i obowiązki graczy

Warunki kwalifikowania rundy do celów handicapowych

Założeniem systemu handicapowego World Handicap System jest minimalizacja wpływu formalności na grę golfistów. Mogą oni niezmiennie czerpać przyjemność z uprawiania tego sportu przestrzegając Reguł Gry w Golfa, a jedynymi dodatkowymi obowiązkami są:
– zgłaszanie wyników wszystkich prawidłowo rozegranych rund, oraz
– próbowanie uzyskania jak najlepszego wyniku na każdym dołku.

Wszystkie pozostałe elementy systemu są obsługiwane przez system Eagle, kluby, pola i Polski Związek Golfa.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG