Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Prawa i obowiązki gracza

Prawa i obowiązki gracza w zakresie Reguł Handicapowych WHS

Gracz ma prawo:

 • wykorzystywać swój Handicap na polach golfowych na całym świecie niezależnie od ich lokalizacji zarówno podczas udziału w turniejach jak i w rozgrywkach pozaturniejowych
 • korzystać z wirtualnej Karty Handicapowej PZG
 • mieć dostęp do informacji o swoim Handicapie i historii wyników przy użyciu narzędzi informatycznych udostępnianych przez Polski Związek Golfa
 • w uzasadnionych przypadkach samodzielnie występować o weryfikację Handicapu przez klubową Komisję Handicapową
 • występować do klubowej Komisji Handicapowej o informacje i wyjaśnienia dotyczące swojego Handicapu i zasad systemu handicapowego

Gracz powinien:

 • postępować uczciwie, zgodnie z Regułami Handicapowymi i nie wykorzystywać ich w celu uzyskania nieuczciwej korzyści
 • dokładać wszelkich starań, aby uzyskać jak najlepszy wynik na każdym rozgrywanym dołku
 • zgłaszać do celów handicapowych wszystkie wyniki kwalifikowane, łącznie z wynikami uzyskanymi poza macierzystym obszarem jurysdykcji:
  w kolejności chronologicznej,
  – najlepiej w dniu rozgrania rundy
 • grać zgodnie z Regułami Gry w Golfa
 • potwierdzać wyniki innych graczy
 • posiadać tylko jeden Handicap prowadzony przez klub macierzysty i obliczany na podstawie jednej historii wyników
 • informować szczegółowo wszystkie kluby golfowe, których gracz jest członkiem o:
  – wskazanym przez niego klubie macierzystym
  – wszystkich pozostałych klubach golfowych, do których należy
  – aktualnej wartości Handicapu
  – historii gry i wszelkich innych szczegółach związanych z umiejętnościami golfowymi
 • przed rozegraniem rundy:
  – znać swój aktualny Handicap,
  – znać dołki, na których otrzymuje lub oddaje uderzenia handicapowe oraz
  – wpisywać prawidłowy Handicap na kartę wyników
 • informować Komitet Turniejowy o ewentualnych niezgodnościach dotyczących wartości Handicapu oraz podać szczegółowe informacje o wszelkich zaległych wynikach, które jeszcze nie zostały zgłoszone lub zarejestrowane w historii wyników

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG