Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kalibracja pól golfowych

Kalibracja ma na celu określenie trudności gry na konkretnym polu tak, aby wyniki uzyskane na poszczególnych polach na całym świecie mogły być ze sobą porównywane i używane do aktualizacji Handicapu graczy.

Kalibracja pól w Polsce jest przeprowadzana przez Komisję Kalibracyjno-Handicapową PZG zgodnie z procedurami ogólnoświatowego systemu „USGA Course Rating System”.

Każde pole golfowe powinno być skalibrowane bezpośrednio po jego uruchomieniu, potem w ciągu 5 lat od pierwszej kalibracji, a następnie okresowo w odstępach nie dłuższych niż 10 lat.

Podczas kalibracji dokonywane są pomiary odległości oraz ocena wszystkich elementów i obszarów pola golfowego. Na podstawie pomiarów każdego dołka obliczana jest długość pola. Pomiary są korygowane w zależności od nachylenia terenu, różnic wysokości, kształtu dołków itp. Oprócz tego, na każdym dołku oceniane jest także ukształtowanie terenu, układ przeszkód, trudność gry z bunkrów i z rough oraz rozmiary, ukształtowanie i szybkość greenów

Na tej podstawie obliczane są współczynniki Course Rating (CR) oraz Slope Rating (SR) odrębne dla obu płci i każdego zestawu tee. Pole golfowe o przeciętnej trudności ma współczynnik Course Rating równy par pola, a współczynnik Slope Rating równy 113.

Wyznaczone wartości CR i SR są wymierną oceną trudności gry na polu i stanowią podstawę do przygotowania dla każdego pola tabel uderzeń handicapowych, wskazujących ile dodatkowych uderzeń otrzymuje golfista z określonym handicapem. Tabele te dostępne są TUTAJ i na polach golfowych.

W przypadku wprowadzenia zmian na polu, każdorazowo musi zostać wykonana ocena, czy wpływają one w istotny sposób na wartość współczynników kalibracyjnych i czy konieczna jest powtórna kalibracja zmienionych dołków. Oceny tej dokonuje Komisja Kalibracyjno-Handicapowa PZG na podstawie danych otrzymanych od przedstawiciela pola.

Przy zmianach krótkotrwałych, wynikających z prac renowacyjnych lub warunków pogodowych (np. gra na zimowych greenach), zmiana współczynników jest niezasadna. W tym czasie zgłaszanie uzyskanych wyników do celów handicapowych powinno być zablokowane.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG