Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Runda kwalifikowana do celów handicapowych

Runda kwalifikowana do celów handicapowych 

według Reguł Handicapowych WHS

Wyniki rundy golfa mogą być zgłoszone do systemu Eagle w celu aktualizacji handicapu, jeśli spełniają warunki przewidziane w Regułach Handicapowych dla rund kwalifikowanych.

Runda jest kwalifikowana do celów handicapowych jeśli:

 • gracz rozegrał co najmniej 9 dołków na polu golfowym zgodnie z Regułami Gry w Golfa
 • wyniki zostały zapisane w formacie stroke play lub Stableford
 • runda została rozegrana w obecności markera, który prawidłowo potwierdził uzyskany wynik
 • runda została rozegrana ze skalibrowanego zestawu tee,
  – ustawionego zgodnie z Regułami Handicapowymi i
  – posiadającego aktualne współczynniki Course Rating i Slope Rating
 • w trakcie trwania sezonu golfowego określonego dla kraju, gdzie znajduje się pole
  (w Polsce sezon trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku)

UWAGA:
Jeśli co najmniej jedno z wymienionych powyżej wymagań nie jest spełnione, wynik nie może być użyty do celów handicapowych.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG