Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Jak uzyskać patronat PZG

A. Wyjaśnienia wstępne

 • PZG ma prawo przyznawania patronatu PZG przedsięwzięciom służącym statutowym zadaniom Związku.
 • Przedsięwzięcia takie to przede wszystkim turnieje golfowe, służące popularyzacji tego sportu oraz inne zawody golfowe takie jak np. „longest drive” czy „nearest to the pin”.
 • Do innych przedsięwzięć, które mogą być objęte patronatem PZG należą formy aktywności, służące popularyzacji golfa (np. sympozja poświęcone golfowi, konkursy, pokazy, wystawy, wydawnictwa etc.), nie związane bezpośrednio z elementami rywalizacji sportowej.

B. Warunki przyznawania patronatu zawodom sportowym

 • Podmiot ubiegający się o patronat PZG winien, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, przesłać do PZG wypełniony „Formularz zgłoszenia wniosku o patronat PZG” – do pobrania tutaj.
 • Turniej patronacki musi spełniać podstawowe wymagania sportowe ustalone przez PZG dla patronackich turniejów golfowych (patrz pkt F).

C. Obowiązki Zarządu PZG

 • Zarząd zobowiązuje się do:
  • Rozpatrzenia wniosku o udzielenie patronatu PZG na swoim najbliższym posiedzeniu, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;
  • Powiadomienia wnioskodawcy o decyzji w terminie do 14 dni od daty posiedzenia, na którym wniosek był rozpatrywany;
  • Umieszczenia zapowiedzi/relacji z turnieju lub imprezy patronackiej w aktualnościach na stronie polski.golf.

D. Kryteria przyznawania patronatu PZG

 • Zarząd, podejmując decyzję o przyznaniu patronatu PZG lub odmowie, będzie szczególnie brał pod uwagę:
 • Cel i zasięg przedsięwzięcia.
 • Przeprowadzenie przedsięwzięcia zgodnie z regułami gry w golfa w formie zatwierdzonej przez R&A Rules Limited, dotyczącymi zwłaszcza wysokości nagród.
 • Interes strategiczny i bieżący PZG.
 • Zarząd PZG może odmówić udzielenia patronatu PZG bez podania przyczyn lub pozbawić przedsięwzięcie udzielonego już patronatu w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków jego przyznania.

E. Opłaty za Patronat PZG

 • Zarząd PZG ustala opłaty za udzielenie patronatu PZG w zakresie od 500 do 5000 zł.
 • W uzasadnionych wypadkach (np. przedsięwzięcie popularyzatorskie non-profit), Zarząd PZG może odstąpić od pobierania opłaty za patronat PZG.

F. Wymagania sportowe dla turniejów i imprez patronackich PZG

 • Turniej rozgrywany musi być zgodnie z regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd oraz z zastosowaniem “Regulaminu ogólnego turniejów golfowych pod patronatem PZG” – do pobrania tutaj.
 • Komitet Turnieju wyznacza sędziego lub sędziów turnieju. Wskazane jest, aby sędziowie posiadali licencje sędziowskie PZG.
 • Główna nagroda w turnieju winna być przyznana w kategorii brutto (w uzasadnionych przypadkach w kategorii netto).
 • Zobowiązanie do przestrzegania reguł gry w golfa wydanych przez R&A Rules Limited oraz “Regulaminu ogólnego turniejów golfowych pod patronatem PZG”.
 • Ograniczenie łącznej wartości detalicznej brutto nagród rzeczowych w turnieju lub imprezie patronackiej, przyznawanych amatorom, do równowartości określonej w Statusie Amatora reguł gry w golfa wydanych przez R&A Rules Limited (na lata 2008-2011 jest to 500 GBP). Ograniczenie dotyczy sumy wartości wszystkich nagród otrzymanych przez jedną osobę we wszystkich kategoriach turnieju, łącznie z hole-in-one oraz innymi konkurencjami związanymi z zawodami. Więcej na ten temat tutaj.
 • Prowadzenie turnieju w systemie PZG Eagle, z wykorzystaniem funkcji live-scoring oraz bazy handicapowej PZG (w odniesieniu do członków PZG).
 • Członkowie PZG biorący udział w turnieju muszą posiadać oficjalny, aktualny HCP PZG zarejestrowany w bazie handicapowej PZG, pozostali muszą się legitymować aktualną kartą HCP wydaną przez odpowiedni narodowy związek golfa.
 • Zawodnicy nie posiadający aktualnego HCP nie mogą być klasyfikowani w kategorii innej niż brutto.
 • Nieodpłatne uczestnictwo juniorów do lat 18.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG