Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Czym jest licencja trenerska PZG?

Wprowadzenie systemu licencyjnego to kolejny krok mający na celu podniesienie jakości szkolenia instruktorów i trenerów golfa w Polsce. System ten, który od lat funkcjonuje w innych dyscyplinach sportu, a za granicą także w golfie, oferuje stale rozwijającym swój warsztat szkoleniowcom dostęp do wiedzy i dodatkowych narzędzi, nakładając na nich jednocześnie pewne obowiązki. 

Posiadanie licencji trenerskiej PZG wiąże się z następującymi korzyściami:

  • możliwość pracy w licencjonowanych akademiach i klubach golfowych,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych i kursów doszkalających organizowanych przez PGA Polska i PZG,
  • ubezpieczenie OC w trakcie pracy na obiektach w Polsce,
  • praca w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów Polskiego Związku Golfa na zasadach określonych w założeniach organizacyjno-szkoleniowych Programu,
  • zachowanie statusu amatora przy jednoczesnej możliwości uzyskiwania dochodu z tytułu pracy w programach szkoleniowych zatwierdzonych przez PZG zgodnie z Regułami Statusu Amatora R&A i odrębnymi przepisami PZG,
  • uprawnienie do prowadzenia kadr narodowych i wojewódzkich, oraz pełnienia funkcji kapitana w klubowych mistrzostwach polski oraz klubowych mistrzostwach polski juniorów (dotyczy trenerów).

Do obowiązków licencjonowanych asystentów, instruktorów i trenerów należy:

  • wniesienie corocznej opłaty licencyjnej,
  • ukończenie minimum 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy nie rzadziej niż raz na 4 lata,
  • stały rozwój zawodowy – uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach lub innych formach formalnego i nieformalnego rozwoju zawodowego zatwierdzonych przez PGA Polska (różny wymiar godzin w zależności od kwalifikacji),
  • przestrzeganie uchwał władz, statutu i regulaminów PZG, Reguł Statusu Amatora R&A oraz Kodeksu Etyki Trenerów Golfa PGA Polska oraz poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie,

Oznacza to, że aplikując o licencję asystent, instruktor lub trener zobowiązuje się do dalszego rozwoju zawodowego i pracy w oparciu o wysokie standardy PZG i PGA Polska. To świadectwo jakości dla klientów oraz potencjalnych pracodawców.

Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie licencyjnym dostępnym TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG