Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Instruktor Golfa

Licencjonowani Asystenci Instruktora Golfa mogą kontynuować swój rozwój biorąc udział w modułach szkoleniowych przygotowujących do uzyskania kwalifikacji Nauczanie i doskonalenie technik golfowych (Instruktor Golfa).

 

instruktor golfa schemat

(Schemat do pobrania: TUTAJ)

Osoba posiadająca tę kwalifikację może przygotowywać uczniów do współzawodnictwa sportowego, prowadzić zajęcia doskonalące wśród osób uprawiających golfa (początkujących i średnio-zaawansowanych) oraz doradzać w zakresie sprzętu i wyposażenia golfowego. Może również zdobywać kolejne kwalifikacje w ramach prowadzenia szkolenia golfowego.

Edukacja instruktorska odbywa się poprzez uczestnictwo modułach szkoleniowych, takich jak: Proces Coachingu, Dydaktyka i nauczanie, Analiza lotu piłki, Analiza i nauka techniki golfa, Reguły gry w golfa, Gra w golfa – strategia i praktyka, Podstawy nauki o sporcie, Nauka o sporcie w golfie, Nauczanie różnych grup społecznych.

Szczegóły modułów oraz zapisy: TUTAJ

Do modułów na poziomie instruktora może przystąpić osoba, która:

  • posiada aktywną licencję Asystenta Instruktora Golfa,
  • posiada aktywny handicap EGA/WHS wynoszący 18.0 lub niższy potwierdzony certyfikatem, lub w przypadku jego braku, przedstawi dowody rozegrania co najmniej dwóch rankingowych rund turniejowych w przeciągu 12 miesięcy gdzie wynik każdej rundy wynosi co najwyżej +18 w stosunku do Course Rating danego pola,
  • spełnia wszystkie warunki wymagane do uzyskania kwalifikacji niższego poziomu (wiek, wykształcenie, niekaralność, opinia lekarska).

Aby zostać certyfikowanym Instruktorem Golfa i otrzymać możliwość ubiegania się o licencję Instruktora Golfa, w ramach egzaminu kwalifikacyjnego (walidacji), kandydat jest zobowiązany do:

  • zaplanowania i przeprowadzania serii lekcji z uczniem,
  • uzyskania pozytywnego wyniku w teście sprawdzającym wiedzę teoretyczną,
  • demonstracji umiejętności i techniki golfowej,
  • przeprowadzenia indywidualnej lekcji pokazowej oraz rozmowy z komisją.

Licencja Instruktora Golfa

Certyfikowani Instruktorzy Golfa mogą ubiegać się o licencję Instruktora Golfa.

O tę licencję będą mogą ubiegać się również osoby, które zaliczyły wszystkie moduły szkoleniowe na 2. roku poprzedniego systemu szkolenia PGA Polska.

 

struktura szkolenia

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG