Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Instruktor Golfa

Licencjonowani Asystenci Instruktora Golfa mogą kontynuować swój rozwój biorąc udział w modułach szkoleniowych przygotowujących do uzyskania kwalifikacji Nauczanie i doskonalenie technik golfowych (Instruktor Golfa).

 

instruktor golfa schemat

(Schemat do pobrania: TUTAJ)

Osoba posiadająca tę kwalifikację może przygotowywać uczniów do współzawodnictwa sportowego, prowadzić zajęcia doskonalące wśród osób uprawiających golfa (początkujących i średnio-zaawansowanych) oraz doradzać w zakresie sprzętu i wyposażenia golfowego. Może również zdobywać kolejne kwalifikacje w ramach prowadzenia szkolenia golfowego.

Edukacja instruktorska odbywa się poprzez uczestnictwo modułach szkoleniowych, takich jak: Proces Coachingu, Dydaktyka i nauczanie, Analiza lotu piłki, Analiza i nauka techniki golfa, Reguły gry w golfa, Gra w golfa – strategia i praktyka, Podstawy nauki o sporcie, Nauka o sporcie w golfie, Nauczanie różnych grup społecznych.

Szczegóły modułów oraz zapisy: TUTAJ

Do modułów na poziomie instruktora może przystąpić osoba, która:

  • posiada aktywną licencję Asystenta Instruktora Golfa,
  • posiada aktywny handicap EGA/WHS wynoszący 18.0 lub niższy potwierdzony certyfikatem, lub w przypadku jego braku, przedstawi dowody rozegrania co najmniej dwóch rankingowych rund turniejowych w przeciągu 12 miesięcy gdzie wynik każdej rundy wynosi co najwyżej +18 w stosunku do Course Rating danego pola,
  • spełnia wszystkie warunki wymagane do uzyskania kwalifikacji niższego poziomu (wiek, wykształcenie, niekaralność, opinia lekarska).

Aby zostać certyfikowanym Instruktorem Golfa i otrzymać możliwość ubiegania się o licencję Instruktora Golfa, w ramach egzaminu kwalifikacyjnego (walidacji), kandydat jest zobowiązany do:

  • zaplanowania i przeprowadzania serii lekcji z uczniem,
  • uzyskania pozytywnego wyniku w teście sprawdzającym wiedzę teoretyczną,
  • demonstracji umiejętności i techniki golfowej,
  • przeprowadzenia indywidualnej lekcji pokazowej oraz rozmowy z komisją.

Licencja Instruktora Golfa

Certyfikowani Instruktorzy Golfa mogą ubiegać się o licencję Instruktora Golfa.

O tę licencję będą mogą ubiegać się również osoby, które zaliczyły wszystkie moduły szkoleniowe na 2. roku poprzedniego systemu szkolenia PGA Polska.

 

struktura szkolenia

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME