Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zadania klubowej Komisji Handicapowej

Zadania klubowej Komisji Handicapowej

w zakresie Reguł Handicapowych WHS

Klub golfowy należący do Polskiego Związku Golfa jest odpowiedzialny za to, aby Handicap golfistów, którzy wskazali ten klub jako macierzysty był prowadzony zgodne z wymaganiami Reguł Handicapowych.

Komisja Handicapowa jest powoływana przez klub golfowy i odpowiada za prawidłowe wypełnianie obowiązków zawartych w Regułach Handicapowych.

Klubowa Komisja Handicapowa powinna:

 • zapewnić członkom klubu niezbędne informacje i dostęp do szkoleń w zakresie systemu i procedur handicapowych
 • rozstrzygać spory lub wątpliwości dotyczące Reguł Handicapowych oraz opracować i wdrożyć procedury postępowania w tym zakresie
 • weryfikować Handicap członków klubu w celu upewnienia się, że odzwierciedlają one rzeczywiste umiejętności graczy:
  – co najmniej raz w roku
  – w dowolnym czasie na wniosek posiadacza Handicapu lub innego gracza
 • odpowiednio skorygować lub zablokować wartość Handicapu gracza, gdy ustalono, że:
  – Handicap nie odzwierciedla jego rzeczywistych umiejętności
  – gracz nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z Reguł Handicapowych
  – działania gracza mają na celu nieuczciwe uzyskanie korzyści
 • zawiesić Handicap gracza, który celowo lub wielokrotnie nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z Reguł Handicapowych
 • podjąć odpowiednie działania (np. wprowadzić wynik karny) w przypadku, kiedy gracz nie zgłosi w odpowiednim terminie wyniku uzyskanego w zatwierdzonym formacie gry
 • przed wprowadzeniem jakiejkolwiek korekty, zablokowania zmian lub zawieszenia Handicapu gracza:
  – informować gracza o rozpoczęciu procedury weryfikacji i umożliwić mu udzielenie wyjaśnień
  – szczegółowo sprawdzić wszystkie dostępne informacje
 • informować gracza o wyniku weryfikacji Handicapu i ewentualnym okresie obowiązywania korekty, zablokowania lub zawieszenia oraz o wszelkich dodatkowych uwarunkowaniach
 • w odpowiednich przypadkach występować o zgodę Polskiego Związku Golfa na przyznanie, przywrócenie lub skorygowanie Handicapu o wartości poniżej 4,4
 • wymieniać dostępne informacje z klubem macierzystym lub innymi klubami, których gracz jest członkiem w celu utrzymania wartości Handicapu, który najlepiej oddaje umiejętności gracza
 • informować Polski Związek Golfa o wszelkich problemach związanych z działaniem oprogramowania służącego do prowadzenia Handicapu i przechowywania historii wyników.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG