Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zarząd

2022.05.29 Olsztyn Europe Triathlon Championships fot. Bartłomiej Zborowski

Radosław Frańczak
Prezes Zarządu
r.franczak@polski.golf

Przedsiębiorca i menadżer wysokiego szczebla z branży IT. Partner i lider doradztwa technologicznego w EY Polska. Ekspert z ponad dwudziestoletnim stażem z zakresu SAP. Od lat wspiera nie tylko polskie, ale i globalne firmy w procesie transformacji cyfrowej. Umiejętnie łączy ogromną wiedzę biznesową i techniczną wdrażając praktyczne jej aspekty do realizowanych projektów.  Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA w Vienna Bussines School, Akademii im. Koźmińskiego oraz studiów doktoranckich w SGH.

W golfa gra od maja 2005 r. Na co dzień związany z podwarszawskim klubem Golf Park Józefów, legitymuje się również uprawnieniami sędziego golfa.

Kompetencje: sprawy organizacyjne, handicapowe i kalibracyjne

 • Nadzoruje Biuro PZG i politykę kadrową oraz pełni funkcję bezpośredniego przełożonego Sekretarza Generalnego PZG
 • Reprezentuje Zarząd PZG w kontaktach zewnętrznych
 • Nadzoruje realizację strategii Związku
 • Nadzoruje funkcjonowanie i rozwój systemów informatycznych PZG
 • Koordynuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem systemu HCP i kalibracją pól golfowych
 • Nadzoruje przestrzeganie przez związek Systemu HCP WHS oraz standardów kalibracyjnych USGA i EGA
 • Nadzoruje prace Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG
2022.05.29 Olsztyn Europe Triathlon Championships fot. Bartłomiej Zborowski

Paweł Wyrzykowski
Wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik PZG
p.wyrzykowski@polski.golf

Niezależny doradca biznesowy i członek kilku rad nadzorczych dużych spółek giełdowych, do 2020 r. wieloletni prezes dwóch międzynarodowych korporacji przemysłowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Klubowicz Golf Park Józefów.

Kompetencje: sprawy finansowe

 • Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z opracowaniem i wykonaniem budżetu PZG
 • Nadzoruje przestrzeganie przez Zarząd PZG dyscypliny finansowej
 • Opracowuje i nadzoruje strategię komercjalizacji usług PZG
 • Nadzoruje i wspiera współzawodnictwo zawodników o najniższym HCP i graczy zawodowych
 • Nadzoruje politykę relacji sponsorskich PZG
2022.05.29 Olsztyn Europe Triathlon Championships fot. Bartłomiej Zborowski

Elżbieta Wolschendorf-Łazowska
Wiceprezes ds. prawnych i dyscyplinarnych
e.wolschendorf-lazowska@polski.golf

Niezależna adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzi Kancelarię w Łodzi. Kierownik działu prawnego z jednej z największych sieci drogerii. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Członek organu nadzoru w Polskim Związku Rugby.

Klubowiczka Mazury Golf & Country Club

Kompetencje: sprawy prawne i dyscyplinarne

 • Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z opracowaniem umów i aktów prawnych związku
 • Nadzoruje przestrzeganie przez Zarząd PZG przepisów prawa wewnętrznego i powszechnie obowiązującego
 • Koordynuje współpracę Zarządu z Komisją Dyscyplinarno- Regulaminową PZG
 • Nadzoruje wykonywanie orzeczeń dyscyplinarnych
2022.05.29 Olsztyn Europe Triathlon Championships fot. Bartłomiej Zborowski

Janusz Sikora
Wiceprezes ds. sportowych

j.sikora@polski.golf

Ekonomista i ekspert bankowy z wyjątkową wiedzą praktyczną i dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w branży finansowej w Polsce. Specjalizuje się m.in. w: doradztwie strategicznym i finansowym, restrukturyzacji, zarządzaniu i nadzorze nad organizacjami finansowymi i biznesowymi, zarządzaniu ryzykiem. Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej i członka zarządu w polskich instytucjach finansowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także na Universite des Sciences et Techniques de Lille.

Z golfem związany od lat 90. Aktualnie klubowicz Mazury Golf & Country Club. Przez dwie kadencje Prezes Mazury Golf & Country Club. Przewodniczący Komisji Statutowo-Programowej PZG w latach 2009-2010, współautor obecnego Statutu PZG. Od 2010 roku Wiceprezes Zarządu PZG, w 2010 roku jako Skarbnik Związku a od 2011 odpowiedzialny za pion sportowy – kadra, mistrzostwa, rankingi.

Kompetencje: sprawy sportowe

 • Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem i organizacją systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego PZG, w tym:

a) proces szkolenia kadry narodowe
b) organizację Turniejów Mistrzowskich PZG
c) opracowanie regulaminów współzawodnictwa sportowego
d) prowadzenie rankingów PZG
e) programy rozwoju golfa juniorskiego

 • Koordynuje współpracę z federacjami i międzynarodowymi organizacjami sportowymi w zakresie spraw sportowych i szkoleniowych
 • Nadzoruje pracę Rady Trenerów PZG oraz Komisji Zawodniczej
 • Nadzoruje rozwój i promocję golfa seniorskiego
2022.05.29 Olsztyn Europe Triathlon Championships fot. Bartłomiej Zborowski

Katarzyna Terej
Wiceprezes ds. sędziowskich
k.terej@polski.golf

Ekspertka branży doradztwa komunikacyjnego: specjalizująca się w doradztwie strategicznym, zarządzaniu kryzysowym, komunikacji korporacyjnej i public affairs. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów Master of Business and Administration (MBA), ze specjalizacją International Marketing w WSHiFM/Erasmus University  Rotterdam, University of Durham. Studiowała również na Wydziale Zarządzania UW oraz podyplomowo public relations w SGH/University of Minnesota. Posiada certyfikat Ministerstwa Skarbu dla członków rad nadzorczych, jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji. Przewodnicząca Rady Związku Firm Public Relations (ZFPR) oraz członkini International Public Relations Association (IPRA).

Współzałożycielka Golf Channel Polska, sędzia i dyrektor turniejów mistrzowskich. Członkini Royal Golf Club Wilanów.

Kompetencje: sprawy sędziowskie 

 • Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z licencjonowaniem i szkoleniem sędziów PZG oraz publikacją i tłumaczeniem Reguł Gry w Golfa oraz Reguł Statusu Amatora
 • Nadzoruje rozwój i promocję golfa kobiecego
 • Nadzoruje współpracę z mediami oraz realizację strategii komunikacyjnej Związku
 • Nadzoruje realizację projektów promocji i upowszechniania golfa
 • Nadzoruje pracę Komisji Sędziowskiej oraz Komisji Golfa Kobiecego

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG