Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zarząd

Radosław Frańczak
Prezes Zarządu
r.franczak@polski.golf

r.franczak 1

Kompetencje: sprawy organizacyjne, handicapowe i kalibracyjne / IT

 • Nadzoruje Biuro PZG i politykę kadrową oraz pełni funkcję bezpośredniego przełożonego Sekretarza Generalnego PZG
 • Reprezentuje Zarząd PZG w kontaktach zewnętrznych
  Nadzoruje realizację strategii Związku
 • Nadzoruje funkcjonowanie i rozwój systemów informatycznych PZG
 • Koordynuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem systemu HCP i kalibracją pól golfowych
 • Nadzoruje przestrzeganie przez związek Systemu HCP WHS oraz standardów kalibracyjnych USGA i EGA
 • Nadzoruje prace Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

 

Paweł Wyrzykowski
Wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik PZG
p.wyrzykowski@polski.golfp.wyrzykowski
Kompetencje: sprawy finansowe, komercyjne / golf seniorski

 • Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z opracowaniem i wykonaniem budżetu PZG
 • Nadzoruje przestrzeganie przez Zarząd PZG dyscypliny finansowej
 • Opracowuje i nadzoruje strategię komercjalizacji usług PZG
 • Nadzoruje i wspiera współzawodnictwo zawodników o najniższych HCP i graczy zawodowych
 • Nadzoruje politykę relacji sponsorskich PZG

 

Elżbieta Wolschendorf-Łazowska
Wiceprezes ds. prawnych i dyscyplinarnych
e.wolschendorf-lazowska@polski.golfe.wolschendorf lazowska
Kompetencje: sprawy prawne i organizacyjne

 • Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z opracowaniem umów i aktów prawnych związku
 • Nadzoruje przestrzeganie przez Zarząd PZG przepisów prawa wewnętrznego i powszechnie obowiązującego
 • Koordynuje współpracę Zarządu z Komisją Dyscyplinarno- Regulaminową PZG
 • Nadzoruje wykonywanie orzeczeń dyscyplinarnych

 

Janusz Sikora
Wiceprezes ds. sportowych
j.sikora@polski.golfj.sikora
Kompetencje: sprawy sportowe

 • Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem i organizacją systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego PZG, w tym:
  • proces szkolenia kadry narodowe
  • organizację Turniejów Mistrzowskich PZG
  • opracowanie regulaminów współzawodnictwa sportowego
  • prowadzenie rankingów PZG
  • programy rozwoju golfa juniorskiego
 • Koordynuje współpracę z federacjami i międzynarodowymi organizacjami sportowymi w zakresie spraw sportowych i szkoleniowych
 • Nadzoruje pracę Rady Trenerów PZG oraz Komisji Zawodniczej
 • Nadzoruje rozwój i promocję golfa seniorskiego

 

Katarzyna Terej
Wiceprezes ds. sędziowskich
k.terej@polski.golfk.terej
Kompetencje: sprawy sędziowskie / media i komunikacja / golf kobiecy

 • Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z licencjonowaniem i szkoleniem sędziów PZG oraz publikacją i tłumaczeniem Reguł Gry w Golfa oraz Reguł Statusu Amatora
 • Nadzoruje rozwój i promocję golfa kobiecego
 • Nadzoruje współpracę z mediami oraz realizację strategii komunikacyjnej Związku
 • Nadzoruje realizację projektów promocji i upowszechniania golfa
 • Nadzoruje pracę Komisji Sędziowskiej oraz Komisji Golfa Kobiecego

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG