Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zarząd

Marek Michałowski
Prezes Zarządu
prezes@pzgolf.pl width=
Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimex SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W latach 1998-2009 dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimex SA, obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Rady Głównej BCC.Członek klubu golfowego First Warsaw Golf & Country Club.

Kompetencje – sprawy organizacyjne

 • wykonuje funkcję pracodawcy względem pracowników Biura PZG oraz nadzoruje politykę kadrową
 • koordynuje kontakty i współpracę Zarządu ze sponsorami i mediami
 • reprezentuje Zarząd PZG w oficjalnych kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz innymi instytucjami publicznymi, PKOl oraz federacjami międzynarodowymi
 • reprezentuje Zarząd PZG w środkach masowego przekazu
 • nadzoruje realizację Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
 • nadzoruje realizację projektów promocji i upowszechniania golfa
 • nadzoruje rozwój i promocję golfa seniorskiego

 

Jacek Socha
Wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik PZG
finanse@pzgolf.pl width=
W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1991 r. studia w Instytucie Rynku Kapitałowego przy Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1994 – 2004 zajmował stanowisko przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2004-2005 Minister Skarbu Państwa. W swojej karierze zawodowej był m.in. członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych. Obecnie jest partnerem w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers i wiceprezesem tej firmy w Polsce. Jako golfista reprezentuje Sobienie Królewskie Golf & Country Club.

Kompetencje

 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z opracowaniem i wykonaniem budżetu PZG
 • nadzoruje przestrzeganie przez Zarząd PZG dyscypliny finansowej

 

Janusz Sikora
Wiceprezes ds. sportowych
sport@pzgolf.pl
 width=
Absolwent kierunku handel zagraniczny Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1986 – 1997 radca olsztyńskiego oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego; w latach 1992 – 2012  dyrektor olsztyńskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. Citi Handlowy. Od 1994 do 2012 roku członek  Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klub Biznesu. Od 1995 roku członek Stowarzyszenia Mazury Golf and Country Club, którego był prezesem w latach 2005-2010. Obecnie właściciel firmy JHS oraz członek RN TFI OSTOJA. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W golfa grają również syn Witold i wnuk Jan.

Kompetencje

 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem i organizacją systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego PZG, w tym:

a)   proces szkolenia kadry narodowej,
b)   organizację Turniejów Mistrzowskich PZG,
c)    opracowanie regulaminów współzawodnictwa sportowego,
d)   prowadzenie rankingów PZG,
e)   programy rozwoju golfa juniorskiego.

 • koordynuje współpracę z federacjami i międzynarodowymi organizacjami sportowymi w zakresie spraw sportowych i szkoleniowych.

 

Janusz Kazberuk
Wiceprezes ds. handicapowych i dyscyplinarnych
hcp@pzgolf.pl width=
Absolwent Politechniki Białostockiej kierunku Technologia i Organizacja Budownictwa. Pracę zawodową rozpoczął w 1981 w firmie budowlanej , gdzie zdobył budowlane i sanitarne uprawnienia. Od 1984 r. prowadzi działalność gospodarczą – Kasol J.A. Kazberuk. Na rynku polskim produkty znane są pod marką” Leśne Skarby”. Od 2002 r. jest prezesem Klubu Golfowego  Golfstok Białystok. Od 2013 r. Konsul Honorowy Republiki Malty w Polsce.

Kompetencje

 • nadzoruje prace Komisji Kalibracyjno-Handicapowej oraz Komisji Golfa Kobiecego
 • koordynuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem systemu HCP i kalibracją pól golfowych
 • nadzoruje przestrzeganie przez związek Systemu HCP WHS oraz standardów kalibracyjnych USGA i EGA
 • koordynuje współpracę z federacjami i międzynarodowymi organizacjami sportowymi w zakresie spraw handicapowych i kalibracyjnych
 • koordynuje współpracę Zarządu z Komisją Dyscyplinarno- Regulaminową PZG
 • nadzoruje i koordynuje politykę dyscyplinarną związku oraz wykonywanie orzeczeń Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG
 • nadzoruje rozwój i promocję golfa kobiecego

 

Grzegorz Puszkarski
Wiceprezes ds. prawnych i sędziowskich
org@pzgolf.pl width=
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Aktualnie wykonuje zawód adwokata. Od 2002 roku aktywny przedsiębiorca.  Z zamiłowania golfista, wieloletni prezes Pierwszego Lubelskiego Klubu Golfowego (obecnie wiceprezes). Jeden z inicjatorów budowy pierwszego w Polsce publicznego pola golfowego w Lublinie.

Kompetencje

 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z opracowaniem umów i aktów prawnych związku
 • nadzoruje przestrzeganie przez Zarząd PZG przepisów prawa wewnętrznego i powszechnie obowiązującego
 • nadzoruje pracę Komisji Sędziowskiej
 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z licencjonowaniem i szkoleniem sędziów PZG oraz publikacją i tłumaczeniem Reguły Gry w Golfa oraz Reguł Statusu Amatora

Partner Strategiczny

Partner Generalny