Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zielona Karta PZG

Zielona Karta uprawnia do samodzielnej gry na mistrzowskich polach golfowych na wielu obiektach golfowych w kraju i za granicą.

zk 2022

Posiadacz Zielonej Karty:

 Potrafi (umiejętności):

 • Poruszać się bezpiecznie po polu golfowym
 • Grać sprawnie – zachować odpowiednie (szybkie) tempo gry na polu golfowym
 • Dbać o pole golfowe
 • Zachowywać się na obiektach golfowych zgodnie z zasadami Etykiety

Zna i rozumie (wiedza):

 • Zasady bezpieczeństwa na polu golfowym i terenach treningowych
 • Zasady “gotowego golfa” (Ready Golf)
 • Podstawowe reguły golfa wynikające z “Krótkiego Przewodnika do Reguł Gry w Golfa”

Golfista na poziomie Zielonej Karty nie musi:

 • Znać szczegółowych przepisów turniejowych
 • Zdawać zaawansowanych testów umiejętności
 • Dokładnie rozumieć system handicapowy

Posiadacz Zielonej Karty jest przygotowany do samodzielnej gry na mistrzowskich polach golfowych. Dokumentem uprawniającym do gry w turniejach golfowych jest Karta Handicapowa, tj. licencja zawodnicza PZG.

Elementy programu kursu na Zieloną Kartę

Z zakresu etykiety:

Uprzejmość wobec innych graczy

 • cisza w momencie uderzenia
 • niekomentowanie gry
 • nieudzielanie porad
 • odpowiednie słownictwo
 • kultura osobista

Dbałość o pole

 • naprawianie divotów, pitchmarków
 • robienie jak najmniejszej liczby divotów podczas gry
 • grabienie bunkrów
 • dbałość o green

Tempo gry

 • kolejność gry (Ready Golf)
 • czas na wykonanie uderzenia
 • umiejscowienie sprzętu
 • przepuszczanie innych graczy
 • sprawne poruszanie się po polu
 • maksymalnie 3 minuty na poszukiwanie piłki
 • uzgadnianie i zapisywanie wyników pomiędzy dołkami

Bezpieczeństwo gry

 • wykonanie uderzenia, gdy grupa przed jest poza zasięgiem
 • okrzyk FORE! – użycie i reagowanie zarówno podczas wyraźnego niebezpieczeństwa jak i gry “na ślepo”
 • próbne zamachy w obecności i w kierunku innych graczy, ustawienie wobec grającego, obserwacja innych graczy
 • absolutny zakaz gry podczas burzy

Czas trwania i szczegółowy program kursu przygotowującego do uzyskania Zielonej Karty jest decyzją trenera PGA Polska prowadzącego kurs.

Wymagania egzaminacyjne na Zieloną Kartę PZG

Egzamin na Zieloną Kartę składa się z 2 części:

Część I – Teoria

Test teoretyczny składający się z 30 pytań dot. etykiety gry w golfa, zachowania na polu oraz podstawowych reguł gry w golfa.

Test może być przeprowadzony w formie pisemnej, w formie testu online, lub ustnej.

Część II – Praktyka

Egzamin praktyczny, podczas którego kandydat rozgrywa dołki na polu golfowym (najlepiej mistrzowskim) w odpowiednim, określonym przez trenera, czasie, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i etykiety gry.

Dołki powinny być rozgrywane z odpowiednich na miarę umiejętności tee (skróconych) oraz z uwzględnieniem alternatywnych reguł gry pozwalających na sprawną grę.

Egzamin służy potwierdzeniu posiadania przez kandydata umiejętności sprawnej i bezpiecznej gry na polu golfowym.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG