Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

O nas

Polski Związek Golfa powstał 31 lipca 1993 roku w Warszawie. Związek zrzesza obecnie 72 kluby golfowe, do których należy ok. 6 200 golfistów, posiadających licencję sportową (kartę HCP). Członkami PZG są ponadto Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska, Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniorów oraz Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet.

Jako organizacja posiadająca ustawowy status polskiego związku sportowego PZG jest wyłącznym reprezentantem polskiego golfa w strukturach międzynarodowego ruchu sportowego, będąc organizacją członkowską Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), Europejskiej Federacji Golfa (EGA), Międzynarodowej Federacji Golfa (IGF), Europejskiego Stowarzyszenia Golfa Niepełnosprawnych (EDGA) oraz organizacją afiliowaną przy The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (The R&A).

Do celów statutowych Związku należą: organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w golfie amatorskim i zawodowym; popularyzacja, promowanie i rozwój golfa; reprezentowanie i ochrona interesów członków związku; działalność szkoleniowa w zakresie sportu golfowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Polski Związek Golfa odpowiedzialny jest za opracowywanie kierunków rozwoju tego sportu w Polsce, kalibrację pól golfowych, nadzór nad handicapami polskich golfistów, wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem reguł gry w golfa wydanych przez R&A Rules Ltd., a także organizowanie turniejów mistrzowskich oraz ustalanie reguł i zasad prowadzenia innych turniejów golfowych w Polsce, odbywających się pod auspicjami Związku.

Polski Związek Golfa odpowiada za powołanie spośród zawodników zrzeszonych w PZG  kadry narodowej (w różnych kategoriach wiekowych), także wyłanianie spośród niej reprezentacji Polski do udziału w zawodach międzynarodowych. PZG wspiera również działalność klubów zrzeszonych w Związku.

Kluby zrzeszone w PZG prowadzą golfową działalność promocyjną i sportową przy 19 polach 18-dołkowych, 18 polach 9-dołkowych, 3 polach 6-dołkowych, 17 driving range’ach, 3 obiektach typu pitch&putt oraz 5 obiektach z symulatorami golfa.

Partner Strategiczny

Partner Generalny