Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Wizja i misja

Wizja

Naszą wizją jest osiągnięcie w perspektywie następnych kilku dekad poziomu rozwoju golfa w Polsce porównywalnego z takimi krajami jak – Czechy, Belgia, czy Finlandia – posiadającymi w swych strukturach zrzeszonych kilkadziesiąt tysięcy graczy. To wizja rozwoju golfa jako ogólnodostępnego sportu dla wszystkich, uprawianego na ekonomicznie opłacalnych i rentownych obiektach. To zbudowanie w naszym kraju wizerunku golfa wolnego od uprzedzeń i stereotypów,  wywołującego pozytywne skojarzenia w szerszym odbiorze społecznym. Z jednej strony, w naszej wizji mieści się budowa systemu współzawodnictwa i szkolenia sportowego, który pozwoli nam wychowywać zawodników światowego formatu, osiągających sukcesy na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony, dążymy do rozwoju golfa jako sportu powszechnie uprawianego przez wszystkie pokolenia Polaków, będącego ich pasją, sposobem na zdrowe i aktywne życie oraz przestrzenią społecznej socjalizacji i integracji. Wierzymy, że golf ma szansę i potencjał osiągnąć w Polsce poziom rozwoju i popularności tenisa, czy też narciarstwa alpejskiego.

Misja

Misją PZG jest popularyzacja, promowanie i rozwój golfa oraz organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w golfie na terenie Polski. Swoją misję realizujemy w oparciu o ponadczasowe wartości i dyrektywy moralne związane z etykietą golfa oraz zasadami Fair Play, a także z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego.
Naszej misji przyświecają w szczególności takie wartości jak:

  • PASJA I POŚWIĘCENIE w pracy na rzecz rozwoju golfa,
  • WYSOKIE STANDARDY zarządzania sportem,
  • TRANSPARENTNOŚĆ w działaniu,
  • OBIEKTYWIZM I RÓWNE TRAKTOWANIE naszych partnerów,
  • OTWARTOŚĆ na wszystkich, którzy chcą uprawiać i rozwijać golfa,
  • KONCYLIACYJNOŚĆ i polubowne rozwiązywanie konfliktów i sporów,
  • PARTNERSTWO i wzajemne zrozumienie w relacjach z naszymi członkami, obiektami golfowym, innymi organizacjami sportowymi i pozostałymi interesariuszami.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG