Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Rejestracja klubu w PZG

Wymagania wobec klubu golfowego ubiegającego się o przyjęcie do Polskiego Związku Golfa:

  1. Klub ubiegający się o przyjęcie w poczet członków PZG musi zrzeszać minimum 15 członków – posiadaczy karty HCP PZG lub członków Klubu Zielonej Karty PZG, zarejestrowanych w bazie PZG Eagle, którzy wybiorą ten klub jako macierzysty.
  2. Przesłanie do siedziby PZG pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków PZG, zobowiązania przestrzegania Statutu i regulaminów Związku, listy członków klubu oraz kopii odpowiednich dokumentów, w zależności od statusu prawnego klubu: statutu klubu, wpisu do właściwego rejestru stowarzyszeń, KRS, REGON.
  3. Wysokość opłat wpisowych: 2000 PLN.

Procedura po otrzymaniu prawidłowej dokumentacji od klubu golfowego:

  1. Rozpatrzenie wniosku nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZG lub drogą elektroniczną.
  2. Akceptacja wniosku przez Zarząd w drodze podjętej uchwały o spełnieniu przez klub formalnych kryteriów przyjęcia w poczet członków PZG.
  3. Zawiadomienie klubu o spełnieniu formalnych kryteriów przyjęcia w poczet członków PZG.
  4. Przyjęcie w poczet członków PZG po wniesieniu opłaty wpisowej oraz rocznej składki członkowskiej za każdego zgłoszonego do PZG członka klubu.
  5. Opłaty wpisowe i roczne składki członkowskie nie podlegają opodatkowaniu VAT.
  6. Karty HCP PZG: po wniesieniu opłat członkowskich i rejestracji w PZG, klub otrzyma drogą elektroniczną na adres mailowy podany we wniosku o przyjęcie do PZG hasło i login do systemu PZG Eagle w którym należy wprowadzić wymagane dane dodatkowe dotyczące członków klubu. Osoby, które zgłoszą chęć otrzymania kart HCP PZG, otrzymają je w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez PZG kompletu danych. Wg wymogów systemu handicapowego EGA, karty HCP mogą być wydane jedynie tym członkom klubu, których HCP dokładny wynosi 36,0 lub mniej.

Karty ZK HCP Klubowy wydawane są członkom klubu zgłoszonym do PZG, zarejestrowanym w Klubie Zielonej Karty w bazie PZG Eagle, posiadającym HCP pomiędzy 36,1 i 54,0.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG