Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Trener Golfa Klasy II

Licencjonowani Instruktorzy Golfa, którzy chcą kontynuować edukację w zakresie szkolenia wyczynowego, mogą wziąć udział w modułach przygotowujących do uzyskania kwalifikacji Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego (Trener Golfa Klasy II).

Osoba posiadająca tę kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu treningowego z golfa dla zaawansowanych zawodników. Może znaleźć zatrudnienie na obiektach golfowych, w klubach lub w PZG. Po spełnieniu odpowiednich warunków może również prowadzić działalność szkoleniową w ramach własnej działalności gospodarczej. 

Edukacja trenerska odbywa się poprzez uczestnictwo w modułach szkoleniowych.

Do modułów na poziomie trenera może przystąpić osoba, która:

  • posiada aktywną licencję Instruktora Golfa,
  • spełnia wszystkie warunki wymagane do uzyskania kwalifikacji niższego poziomu (handicap, wiek, wykształcenie, niekaralność, opinia lekarska).

Aby zostać certyfikowanym Trenerem Golfa Klasy II i otrzymać możliwość ubiegania się o licencję Trenera Golfa Klasy II, w ramach egzaminu kwalifikacyjnego (walidacji), kandydat jest zobowiązany do:

  • zaplanowania i przeprowadzenia szkolenia na przestrzeni sezonu (makrocykl),
  • prezentacji portfolio pracy szkoleniowej oraz rozmowy z komisją.

 

struktura szkolenia

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG