Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

PGA Golf Professional

Trenerzy Golfa Klasy II, którzy zrzekną się statusu amatora, ukończą dodatkowe moduły szkoleniowe wymagane przez PGA Polska i Confederation of Professional Golf (z zakresu m.in. zarządzania obiektem golfowym, budowy i utrzymania pól golfowych, naprawą i doborem sprzętu, historii golfa) oraz potwierdzą odpowiednie umiejętności gry, mogą ubiegać się o członkostwo zwyczajne PGA Polska i tytuł PGA Golf Professional. PGA Golf Professionals to specjaliści od golfa posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych gałęziach branży golfowej. Jest to tytuł przyznawany przez PGA Polska i rozpoznawany przez międzynarodową organizację Confederation of Professional Golf.

PGA Golf Professionals mogą pełnić różnego rodzaju role w klubach golfowych (np. Teaching Professional, Head Professional, Director of Golf). Mogą również egzaminować na Zieloną Kartę PZG.Aby ubiegać się o przyznanie tytułu PGA Golf Professional, poza ukończeniem wymaganych modułów szkoleniowych oraz praktyk zawodowych, kandydaci powinni przedstawić dowód posiadania odpowiednich umiejętności gry, w postaci rozegrania co najmniej 1 rundy podczas turnieju organizowanego przez PGA Polska na wynik maksymalnie:

  • Mężczyźni do 49 lat: +9 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola
  • Mężczyźni 50 lat i więcej: +11 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola
  • Kobiety do 49 lat: +13 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola
  • Kobiety 50 lat i więcej: +15 w stosunku do zaokrąglonego Course Rating pola 

Wiek kandydata określa się na dzień rozegrania rundy turniejowej.

Członkami zwyczajnymi PGA Polska mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkałe w kraju i za granicą, posiadające kwalifikacje zawodowe trenera golfa oraz które złożą deklaracje członkowskie i zostaną przyjęte przez Zarząd. Członkami mogą zostać obywatele polscy, oraz obcokrajowcy pracujący w Polsce.

PGA Professionals, po spełnieniu szeregu warunków np. udokumentowanego ustawicznego rozwoju zawodowego, mogą rozwijać się w ramach struktur zawodowego golfa, ukoronowaniem których jest tytuł PGA Master Golf Professional.

Więcej informacji na stronie www.pgapolska.com.

 

struktura szkolenia

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG