Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Czyszczenie piłki (Reguła 21)

21. Czyszczenie piłki

Piłka leżąca na putting greenie może zostać oczyszczona po podniesieniu zgodnie z Regułą 16-1b. Poza putting greenem podniesiona piłka może być oczyszczona za wyjątkiem sytuacji, kiedy zostaje podniesiona:
a) w celu określenia zdatności piłki do dalszej gry (Reguła 5-3),
b) w celu rozpoznania piłki (Reguła 12-2), w którym to przypadku można ją oczyścić tylko w takim stopniu, by móc ją rozpoznać,
c) ponieważ pomaga lub przeszkadza w grze (Reguła 22).

Jeżeli gracz oczyści piłkę podczas rozgrywania dołka w innych przypadkach niż te, opisane w niniejszej Regule, otrzyma karę jednego uderzenia, a piłka, jeżeli została podniesiona, musi zostać odłożona na miejsce. Jeżeli gracz, który powinien odłożyć piłkę, nie zrobi tego, otrzyma karę ogólną za złamanie odpowiedniej Reguły, lecz nie ma żadnej dodatkowej kary w ramach Reguły 21.

Wyjątek: Jeżeli gracz otrzymuje karę za działanie niezgodne z Regułą 5-3, 12-2 lub 22, nie ma żadnej dodatkowej kary w ramach Reguły 21.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG