Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Naturalne utrudnienia ruchome (Reguła 23)

23-1. Uwolnienie

Za wyjątkiem sytuacji, gdy naturalne utrudnienie ruchome i piłka znajdują się w obrębie lub dotykają tego samego hazardu, każde naturalne utrudnienie ruchome może być usunięte bez kary. Jeżeli piłka leży gdziekolwiek poza putting greenem, a usunięcie naturalnego utrudnienia ruchomego przez gracza sprawi, że piłka się przesunie, stosuje się Regułę 18-2a. Na putting greenie, jeżeli piłka lub znacznik przemieści się w wyniku usuwania przez gracza naturalnego utrudnienia ruchomego, piłka lub znacznik muszą zostać odłożone na miejsce. Nie ma żadnej kary pod warunkiem, że przesunięcie się piłki lub znacznika wynikło bezpośrednio z usuwania naturalnego utrudnienia ruchomego.

W innym przypadku, jeżeli gracz spowoduje przemieszczenie się piłki, to otrzymuje karę jednego uderzenia w ramach Reguły 18-2a. Gdy piłka jest w ruchu, naturalne utrudnienie ruchome, które może wpłynąć na ruch piłki, nie może zostać usunięte.

Uwaga: Jeżeli piłka leży w hazardzie, gracz nie może dotknąć ani przesunąć żadnego naturalnego utrudnienia ruchomego leżącego w tym samym hazardzie lub dotykającego tego samego hazardu – patrz Reguła 13-4c.

KARA ZA ZłAMANIE REGUłY:
Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia
(Szukanie piłki w hazardzie – patrz Reguła 12-1)
(Dotykanie linii puttowania – patrz Reguła 16-1a)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG