Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Piłka nie do zagrania (Reguła 28)

Gracz może zadecydować, że jego piłka jest nie do zagrania w każdym miejscu pola golfowego za wyjątkiem sytuacji, kiedy piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej.

Gracz ma wyłączne prawo do zadecydowania, czy jego piłka jest nie do zagrania. Jeśli gracz oceni, że jego piłka jest nie do zagrania, to musi on po dodaniu jednego uderzenia karnego:
a) zagrać piłkę z punktu jak najbliższego miejsca, z którego oryginalna piłka została ostatnio zagrana (patrz Reguła 20-5),
b) upuścić piłkę poza punktem jej spoczynku, utrzymując ten punkt dokładnie pomiędzy dołkiem a miejscem, na które piłka ma być upuszczona bez limitu odległości , gdzie piłka ma być upuszczona od tego punktu, c) upuścić piłkę, w obrębie dwóch długości kija golfowego od punttu jej spoczynku, lecz nie bliżej dołka.

Jeżeli piłka leżąca w bunkrze została zadeklarowana jako nie do zagrania, gracz może postępować zgodnie z punktami (a), (b) lub (c). Jeżeli gracz podejmie decyzję o postępowaniu zgodnie z punktami b lub c, to piłka musi być upuszczona w bunkrze. Przy zastosowaniu niniejszej Reguły podniesiona piłka może zostać oczyszczona lub podmieniona.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG