Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Piłka zgubiona poza granicami pola; piłka tymczasowa (Reguła 27)

27-1. Uderzenie i odległość; Piłka poza granicami pola; Piłka nieznaleziona w ciągu pięciu minut.

a. Postępowanie zgodnie z karą uderzenia i odległości
W dowolnym czasie gracz może, z karą jednego uderzenia, zagrać piłkę z punktu możliwie najbliższego miejsca, z którego wykonał ostatnie uderzenie oryginalną piłką (patrz Reguła 20-5), tj. postąpić zgodnie z karą uderzenia i odległości. Jeśli nie określono w Regułach inaczej, to jeżeli gracz wykona uderzenie w piłkę z miejsca, z którego była ostatnio zagrana oryginalna piłka, to uznaje się, że postąpił zgodnie z procedurą kary uderzenia i odległości.

b. Piłka poza granicami pola.
Jeżeli piłka znajduje się poza granicami pola, gracz musi zagrać piłkę z karą jednego uderzenia, z punktu możliwie najbliższego miejscu, z którego wykonał ostatnie uderzenie oryginalną piłką (patrz Reguła 20-5)

c. Piłka nieznaleziona w ciągu pięciu minut. Jeżeli piłka została zgubiona, ponieważ nie została znaleziona lub zidentyfikowana przez gracza, jako jego w ciągu pięciu minut, od momentu gdy strona gracza lub jego albo ich caddich, rozpoczęli szukanie jej, gracz musi zagrać piłkę z karą jednego uderzenia, z punktu możliwe najbliższego miejscu, z którego wykonał ostanie uderzenie oryginalną piłką (patrz Reguła 20-5).

Wyjątki:
1. Jeżeli jest ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona znajduje się w sztucznym utrudnieniu (Reguła 24-3) lub znajduje się w nienormalnych warunkach ziemnych (Reguła 25-1c) gracz może postąpić zgodnie z odpowiednią Regułą.
2. Jeżeli jest ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona została przemieszczona przez czynnik zewnętrzny (Reguła 18-1) lub znajduje się w przeszkodzie wodnej (Reguła 26-1), gracz może postąpić zgodnie z odpowiednią Regułą.

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 27-1: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.

27-2. Piłka tymczasowa

a. Procedura
Jeżeli przypuszcza się, że piłka została zgubiona poza przeszkodą wodną lub, że może znajdować się poza granicami pola, dla zaoszczędzenia czasu gracz może tymczasowo uderzyć drugą piłkę zgodnie z Regułą 27-1. Gracz musi poinformować swojego przeciwnika w match play, markera lub współzawodnika w stroke play o tym, że ma zamiar zagrać piłkę tymczasową i musi ją zagrać, zanim on sam lub jego partner pójdzie szukać oryginalnej piłki. Jeżeli nie poinformuje o swoim zamiarze i zagra drugą piłkę, to piłka taka nie jest piłką tymczasową, lecz staje się piłką w grze przy zastosowaniu kary uderzenia i odległości (Reguła 27-1), a piłka oryginalna jest wtedy piłką zgubioną. (Kolejność gry z obszaru tee – patrz Reguła 10-3)

Uwaga: Jeżeli piłka tymczasowa zagrana zgodnie z Regułą 27-2a może być zgubiona poza przeszkodą wodną lub być poza granicami pola, gracz może zagrać kolejną piłkę tymczasową. Jeżeli kolejna piłka tymczasowa jest zagrana, to przyjmuje ona takie same relacje wobec poprzedniej piłki tymczasowej, jakie poprzednia piłka tymczasowa miała wobec piłki oryginalnej.

b. Kiedy piłka tymczasowa staje się piłką w grze
Gracz może zagrać piłkę tymczasową, dopóki nie dotrze do miejsca, w którym może znajdować się oryginalna piłka. Jeżeli gracz wykona uderzenie piłką tymczasową z miejsca, w którym może znajdować się oryginalna piłka lub z miejsca bliższego do dołka niż to miejsce, to oryginalna piłka jest zgubiona, a piłka tymczasowa staje się piłką w grze przy zastosowaniu kary uderzenia i odległości (Reguła 27-1).
Jeżeli oryginalna piłka jest zgubiona poza przeszkodą wodną lub znajduje się poza granicami pola, to piłka tymczasowa staje się piłką w grze przy zastosowaniu kary uderzenia i odległości (Reguła 27-1).
Jeżeli jest ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że oryginalna piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej, gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 26-1.

Wyjątek: Jeżeli jest ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że oryginalna piłka znajduje się w sztucznym utrudnieniu (Reguła 24-3) lub w nienormalnych warunkach ziemnych (Reguła 25-1c), gracz może postąpić zgodnie z odpowiednią Regułą.

c. Kiedy piłka tymczasowa zostaje wykluczona z gry
Jeżeli piłka oryginalna nie jest ani zgubiona, ani poza granicami pola, gracz musi wykluczyć z gry piłkę tymczasową i kontynuować grę oryginalną piłką. Jeżeli będzie wykonywał dalsze uderzenia w piłkę tymczasową, to będzie grał niewłaściwą piłką i ma wówczas zastosowanie Reguła 15-3.

Uwaga: Jeżeli gracz grał piłką tymczasową zgodnie z Regułą 27-2a, a następnie została ona wykluczona z gry zgodnie z Regułą 27-2c to anulowane są wszystkie uderzenia wykonane piłką tymczasową po przywołaniu niniejszej Reguły, oraz wszystkie uderzenia karne otrzymane w trakcie gry wyłącznie piłką tymczasową.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG