Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Przeszkody wodne łącznie z bocznymi przeszkodami wodnymi (Reguła 26)

26-1. Uwolnienie dla piłki znajdującej się w przeszkodzie wodnej

Jest kwestią faktów, czy piłka, która nie została znaleziona po uderzeniu w kierunku przeszkody wodnej znajduje się w przeszkodzie wodnej. Aby można było zastosować tę Regułę, musi być ogólnie wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej. W razie braku takiej wiedzy lub pewności, gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 27-1. Jeżeli piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej lub jeżeli jest ogólnie wiadome, lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona, znajduje się w przeszkodzie wodnej (bez względu na to, czy znajduje się w wodzie, czy nie) gracz może za doliczeniem jednego uderzenia karnego:
a) zagrać piłkę z punktu jak najbliższego miejscu, z którego zagrał ostatnie uderzenie oryginalną piłką (patrz Reguła 20-5),
b) upuścić piłkę za przeszkodą wodną, utrzymując punkt, w którym piłka ostatnio przecięła granicę przeszkody wodnej dokładnie pomiędzy dołkiem i miejscem, na które jest upuszczana piłka, bez ograniczenia odległości od przeszkody wodnej,
c) jako dodatkowe opcje – jedynie w przypadku, gdy piłka ostatnio przecięła granicę bocznej przeszkody wodnej, upuścić piłkę poza boczną przeszkodą wodną w obrębie dwóch długości kija golfowego, lecz nie bliżej dołka niż (i) znajduje się punkt, w którym oryginalna piłka ostatnio przecięła granicę bocznej przeszkody wodnej, (ii) znajduje się punkt na przeciwległym brzegu tej bocznej przeszkody wodnej leżący w takiej samej odległości od dołka.

Przy zastosowaniu niniejszej Reguły gracz może podnieść piłkę, oczyścić ją lub podmienić.
(Zabronione działania, kiedy piłka znajduje się w hazardzie – patrz Reguła 13-4)
(Piłka przemieszczająca się w obrębie przeszkody wodnej – patrz Reguła 14-6)

26-2. Piłka grana z obrębu przeszkody wodnej

a. Piłka zatrzymuje się w tej samej lub innej przeszkodzie wodnej
Jeżeli piłka grana z obrębu przeszkody wodnej spocznie po uderzeniu w tej samej lub innej przeszkodzie wodnej, gracz może:
(i) postąpić zgodnie z Regułą 26-1a. Jednakże, jeżeli po upuszczeniu piłki w hazardzie, gracz zdecyduje, aby nie zagrywać upuszczonej piłki, to wówczas może:
a) postąpić zgodnie z Regułą 26-1b, lub Regułą 26-1c, jeżeli ma ona zastosowanie, doliczając dodatkową karę jednego uderzenia określoną w tej Regule, używając jako punktu odniesienia punkt, w którym oryginalna piłka ostatnio przecięła granicę przeszkody wodnej zanim pozostała w niej w spoczynku,
b) doliczyć dodatkową karę jednego uderzenia i zagrać piłkę z punktu w hazardzie jak najbliższego miejscu, z którego zostało wykonane ostatnie uderzenie spoza przeszkody wodnej (patrz Reguła 20-5);
(ii) postąpić zgodnie z Regułą 26-1b lub, jeżeli jest możliwa do zastosowania z Regułą 26-1c;
(iii) z jednym uderzeniem karnym zagrać piłkę z punktu jak najbliższego miejscu, z którego zostało wykonane ostatnie uderzenie spoza przeszkody wodnej (patrz Reguła 20-5);

b. Piłka zgubiona lub nie do zagrania poza hazardem lub poza granicami pola
Jeżeli piłka zagrana z obrębu przeszkody wodnej jest zgubiona lub zadeklarowana jako nie do zagrania poza hazardem lub jest poza granicami pola, gracz może, po doliczeniu jednego uderzenia karnego zgodnie z Regułą 27-1 lub 28a:
(i) zagrać piłkę z punktu jak najbliższego miejscu, z którego ostatnio była zagrana oryginalna piłka (patrz Reguła 20-5),
(ii) postąpić zgodnie z Regułą 26-1b lub, jeżeli jest możliwa do zastosowania, zgodnie z Regułą 26-1c, doliczając dodatkową karę jednego uderzenia określoną tą Regułą i stosując jako punkt odniesienia miejsce, w którym oryginalna piłka ostatnio przecięła granicę hazardu, zanim spoczęła w tym hazardzie,
(iii) doliczyć dodatkową karę jednego uderzenia i zagrać piłkę z miejsca jak najbliższego punktu, z którego zostało wykonane ostatnie uderzenie spoza przeszkody wodnej (patrz Reguła 20-5).

Uwaga 1: Postępując zgodnie z Regułą 26-2b, gracz nie jest zobowiązany do upuszczenia piłki zgodnie z Regułą 27-1 lub 28a. Jeżeli jednak upuści piłkę, nie ma obowiązku jej zagrać. Może zamiast tego postąpić zgodnie z Regułą 26-2b (ii) lub (iii).

Uwaga 2: Jeżeli piłka uderzona z obrębu przeszkody wodnej wydaje się być piłką nie do zagrania poza hazardem, nic w Regule 26-2b nie zabrania graczowi postępowania zgodnie z Regułą 28b lub c.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG