Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

AUDI JUNIOR TOUR – Armada

Informacje o turnieju

OPŁATA I DANE DO PRZELEWÓW

80 zł za 2 dni gry, płatne na konto bankowe pola golfowego.

Dane do opłat wpisowych za turniej tytułem ” imię i nazwisko juniora – opłata wpisowa Audi Junior Tour”

Stowarzyszenie „Bytomski Golf”
ul. Golfowa 3, 41-907 Bytom

Konto BGŻ Bank S.A. 52 2030 0045 1110 0000 0267 6660

POLE GOLFOWE

Armada GC
adres: Golfowa 3, 41-907 Bytom
www: armadagolfclub.pl
e-mail: biuro@armadagolfclub.pl

KOMITET TURNIEJOWY

Dyrektor turnieju
Marek Gaik

Sędzia główny
Alfred Kos

Downloads

Do pobrania

Regulamin Audi Junior Tour 2022
Pobierz
Oświadczenie Rodzica - 2022
Pobierz

Partner Strategiczny

Partner Generalny