Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

AUDI KIDS TOUR – MIKOŁÓW GP

Informacje o turnieju

Opłata i dane do przelewów

40 zł za 1 dzień gry, płatne na konto bankowe pola golfowego najpóźniej 3 dni przed turniejem na konto Klubu w Mikołowie:

Nr konta: 05 84360003 0000 00267118 0001 w tytule wpłaty prosimy wpisać Audi Kids oraz imię i nazwisko dziecka.

Pole golfowe

Golf Park Mikołów
adres: Golfowa 2, 43-190 Mikołów
tel. 603 621 112
e-mail: biuro.golfparkmikolow@gmail.com
www: golfparkmikolow.pl

Komitet turniejowy

Dyrektor turnieju
Marek Gaik

Sędzia główny
Jacek Lempa

Downloads

Do pobrania

Regulamin Audi Kids Tour 2022
Pobierz
Oświadczenie Rodzica - 2022
Pobierz

Partner Strategiczny

Partner Generalny