Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwały

Uchwała nr 53/2022 z dnia 6 września 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegatów PZG na Sprawozdawcze WZD PKOl 2022

24 listopada 2022

Uchwała nr 53/2022 z dnia 6 września 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegatów PZG na Sprawozdawcze WZD PKOl 2022 Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd zatwierdził następujących delegatów PZG na Sprawozdawcze WZD PKOl 2022: 1. Radosław Frańczak 2. Katarzyna Terej 3. Bartłomiej Chełmecki §2. Uchwała […]

Uchwała nr 52/2022 z dnia 6 września 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegata PZG na WZG EGA

24 listopada 2022

Uchwała nr 52/2022 z dnia 6 września 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegata PZG na WZG EGA Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu Pawła Wyrzykowskiego jako delegata na WZD EGA 2022. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Zarządu: […]

Uchwała nr 51/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu oraz kategorii rankingowej Silesia Junior Open

24 listopada 2022

Uchwała nr 51/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu oraz kategorii rankingowej Silesia Junior Open Na podstawie §21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd PZG przyznaje patronat PZG oraz III kategorię rankingową Rankingu Juniorskiego PZG turniejowi Silesia Junior Open. §2. Uchwała wchodzi w życie z […]

Uchwała nr 50/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu PZG Masters 2022

24 listopada 2022

Uchwała nr 50/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa  w sprawie zatwierdzenia regulaminu PZG Masters 2022 Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd zatwierdził regulamin PZG Masters 2022, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Zarządu: Radosław Frańczak […]

Uchwała nr 49/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa uchwałę w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej PZG

24 listopada 2022

Uchwała nr 49/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa uchwałę w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej PZG Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Konsultacyjnej PZG, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Zarząd powołał Sławomira Pińskiego na […]

Uchwała nr 48/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

24 listopada 2022

Uchwała nr 48/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd PZG przyznaje patronat PZG turniejowi „Brunetki, Blondynki, czyli metamorfozy…” 2022. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3. Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Uchwała nr 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zmiany kapitana reprezentacji na Drużynowe ME Seniorów 2022

23 listopada 2022

Uchwała nr 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zmiany kapitana reprezentacji na Drużynowe ME Seniorów 2022 Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd PZG zatwierdził zmianę kapitana reprezentacji na Drużynowe ME Seniorów 2022 z J. Sikory na P. Wyrzykowskiego. §2. Uchwała wchodzi w […]

Uchwała nr 46/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegatów na Biennial Meeting IGF

23 listopada 2022

Uchwała nr 46/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegatów na Biennial Meeting IGF Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd PZG zatwierdził R. Frańczaka oraz J. Sikorę jako delegatów PZG na Walne Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowej Federacji Golfa 2022. §2. Uchwała wchodzi w […]

Uchwała nr 45/2022 z dnia 19 lipca r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa

23 listopada 2022

Uchwała nr 45/2022 z dnia 19 lipca r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa §1. Zarząd PZG zatwierdził listę beneficjentów wraz z przyznanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia […]

Uchwała nr 44/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Golf Sixes League Polska

23 listopada 2022

Uchwała nr 44/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Golf Sixes League Polska Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje: §1. Zarząd zatwierdził regulamin Golf Sixes League Polska stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny