Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwały

UCHWAŁA NR 69/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dofinansowania w ramach NPRJ

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 69/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dofinansowania w ramach NPRJ Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów za wyniki osiągnięte w rozgrywkach Klubowy […]

UCHWAŁA NR 68/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania pełnomocnictw Zarządu PZG

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 68/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania pełnomocnictw Zarządu PZG Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: Zarząd PZG niniejszym upoważnia: § 1. Bartłomieja Chełmeckiego – Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Golfa Legitymującego się nr PESEL 82080400255. Agnieszkę Truszkowską – Księgową Polskiego Związku Golfa […]

UCHWAŁA NR 67/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 67/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto decyzję o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PZG klubu golfowego Pole Golfowe Zawarcie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z […]

UCHWAŁA NR 66/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 66/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych PZG następujące kluby golfowe: 1. Stowarzyszenie „Marbella Golf Club” 2. Stowarzyszenie „Our Golf […]

UCHWAŁA NR 65/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 65/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto decyzję w sprawie przekazania do PGA Polska przychodów z opłat licencyjnych uzyskanych w 2022 r. (2100 zł) tytułem zwrotu kosztów za prowadzenie […]

UCHWAŁA NR 64/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 64/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Na wniosek przewodniczącego rady Wojciecha Waśniewskiego, Zarząd PZG zatwierdził skład Rady Trenerów nowej kadencji Zarządu PZG: 1) Wojciech Waśniewski – przewodniczący 2) Tomasz […]

UCHWAŁA NR 63/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 63/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Na wniosek przewodniczącego komisji Tadeusz Grodzińskiego, Zarząd PZG zatwierdził skład Komisji Kalibracyjno-Handicapowej nowej kadencji Zarządu PZG: 1) Tadeusz Grodziński – przewodniczący 2) Darek […]

UCHWAŁA NR 62/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty turniejowe w Audi Junior & Kids Tour 2023

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 62/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty turniejowe w Audi Junior & Kids Tour 2023 Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto decyzję o zatwierdzeniu opłat turniejowych za udział w turniejach Audi Junior Tour oraz Audi Kids Tour […]

UCHWAŁA NR 61/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet Członków PZG klubu golfowego

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 61/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet Członków PZG klubu golfowego Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG przyjmuje w poczet Członków PZG 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław prowadzący działalność klubu golfowego pn. First Wrocław Golf Club. § […]

UCHWAŁA NR 60/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG

6 kwietnia 2023

UCHWAŁA NR 60/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG zatwierdza regulamin Komisji Golfa Kobiecego PZG , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc regulamin Komisji […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG