Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat w sprawie naboru do Komisji Golfa Kobiecego PZG

W dniu 3 listopada 2014 r. Zarząd PZG w ramach zakończonego naboru do Komisji Golfa Kobiecego (KGK) realizowanego w oparciu o uchwałę programową nr 2 WZD , powierzył zadanie skompletowania nowego składu KGK PZG Brygidzie Morańskiej (Śląski Klub Golfowy) spośród zgłoszonych kandydatur. Tym samym, Brygida Morańska objęła funkcję Przewodniczącej nowej KGK i została zobligowana do przedstawienia pozostałych Członków KGK Zarządowi na najbliższym posiedzeniu, zgodnie z § 1 pkt. 5 Regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG.

Podstawa prawna:
– Regulamin Komisji Golfa Kobiecego PZG
– Uchwała programowa nr 2 WZD z dnia 6 maja 2014 r.
– Statut PZG

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG