Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 28/2017 z dnia 9 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 28/2017

z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje patronat honorowy PZG w sezonie 2017 r. turniejowi Warmia Mazury Seniors Open rozgrywanemu w dniach 22 – 23 lipca 2017 r. na polu golfowym Mazury G&CC.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG